Sterk økning i barnefattigdom

Funksjonshemming blant flyktning- og innvandrerbarn skal tas på alvor, mener Justisdepartementet.
Foto: Flickr/Creative Commons
Antallet barnefamilier med varig lav inntekt øker her i landet. Årsaken er flere fattige innvandrerfamilier.
74.000 barn under 18 år lever nå i familier med vedvarende lav inntekt, ifølge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå. Det er 6.500 flere barn enn i treårsperioden 2004 til 2006, skriver Aftenposten.
Veksten i fattige barnefamilier er sterkest hos ikke-vestlige innvandrere. Årsaken er ofte en kombinasjon av barnerike familier og at få er i jobb. I familier med bakgrunn fra Irak, Afghanistan og Somalia lever opp mot 7 av 10 barn i familier med vedvarende lav inntekt, ifølge EUs definisjon.

Begrenset virkning 

Ifølge Fafo-forsker Tone Fløtten har det vært en sterk økning i barnefattigdom i Norge de siste ti årene, og at regjeringens såkalte “arbeidslinje” i kampen mot fattigdom har sine begrensninger.
– Hvis vi virkelig vil bekjempe fattigdom, kommer vi ikke utenom økt økonomisk støtte til dem som står utenfor arbeidslivet, sier Fløtten til Aftenposten.