Norske jøder raser mot Barneombudet

Helsearbeidere påpeker mangelfull informasjon om kjønnslemlestelse, ifølge en fersk rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Foto: flickr.com
Barneombudet vil ha en nedre aldersgrense for omskjæring av gutter på 15 eller 16 år.
Helse- og omsorgsdepartementet sendte i slutten av april ut på høring et forslag til lovregulering av rituell omskjæring av guttebarn. I høringsnotatet blir det foreslått at inngrepet må utføres av leger eller andre eksperter, og at det skal være gratis. Nå går barneombudet med negativ tilsvar til høringsutkastet, skriver Adresseavisen.
– Vi ønsker ikke at barn skal utsettes for ikke-medisinske inngrep. I den grad de skal bli omskåret, må de få en anledning til å gi sitt samtykke, i en alder som er rimelig, sier Hjermann til avisen.
Et forbud i praksis
Norske jøder reagerer svært negativt på Barneombudets holdning i saken.
– En aldersgrense er i praksis et forbud for oss som omskjærer våre barn på den åttende dagen. Omskjæring er et eksistensielt spørsmål, og derfor er Barneombudets forslag dramatisk og alvorlig for oss, sier Ervin Kohn, leder av Det Mosaiske Trossamfund i Norge.
Statssekretær Tord Dale (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet sier til Adresseavisen at de vil gå gjennom alle innspillene til høringsnotatet, men at de ikke ønsker å kommentere svarene underveis.