Flere utenlandske studenter til Norge

Norge er stadig mer populær som reisemål for studenter utenfra.
Foto: Wikipedia Commons
3200 utenlandske studenter har fått tillatelse til å studere i Norge hittil i år. Det er om lag 600 flere enn ved studiestart i fjor.
– Sommer er høysesong hos oss og vi setter inn ekstra ressurser for å behandle søknader om studietillatelse før semesterstart. I år ga vi 23 prosent flere studietillatelser enn i fjor og vi ser at mange av dem gikk til studenter fra Kina, USA og Russland, sier avdelingsdirektør i UDI Karl Erik Sjøholt.
Kina på topp
400 studenter fra Kina, 312 fra USA og 275 fra Russland har fått  studietillatelse hittil i år. Om lag 200 tillatelser gikk til søkere fra Filippinene, mot 70 i fjor.  
– Vi ser at flere personer fra Filippinene søker om tillatelser til å studere norsk og ta nødvendig tilleggsutdanning i Norge. Vi tror det er et resultat av at ordningen om at faglærte kan søke om tilleggsutdanning og norskkurs har blitt bedre kjent. Det er positivt og bidrar til at Norge kan tilrettelegge bedre for arbeidsinnvandring, sier Sjøholt til udi.no.