Resultat av kristent-muslimsk samarbeid

Nettkurs om trosfrihet kommer nå på arabisk

– Dette er et kvantesprang i undervisning om trosfrihet, uttalte FNs spesialrapportør Ahmed Shaheed da undervisningsplattformen ble lansert i Genève våren 2018. På bildet sammen med Lisa Winther i Stefanusalliansen.
Foto: Stefanusalliansen
80 prosent av verdens befolkning kan ikke fritt utøve sin tro. Stefanusalliansen tror dette kan motvirkes gjennom kursing. Nå oversettes nettkurset deres til arabisk.
99Shares

Potensielt vil 300 millioner arabisktalende kunne få tilgang til grunnleggende kunnskap om retten til å tro, tenke og mene som de vil gjennom kurset Stefanusalliansen og deres partnere står bak.

Nettkurset er utviklet i samarbeid med andre nordiske kristne aktører, som Svenska Missionsrådet og Dansk Missionsråd, for å fremme forståelsen av trosfrihetens betydning.

Kristent-muslimsk samarbeid

Til nå har det bare vært undervist på engelsk, men et samarbeid med en organisasjon i Libanon vil gjøre kurset tilgjengelig for arabisktalende.

Organisasjonen Adyan i Beirut står for oversettelsen av nettkurset til arabisk. Gjennom Adyan – som på arabisk betyr «religioner» – vil kristne aktører i Skandinavia samarbeide med interreligiøse aktører for å fremme mangfold, solidaritet og menneskeverd i Midtøsten.

– Dialogen med Adyan startet for omkring et år siden, og kurset vil etter en prøveperiode være helt klart på arabisk i løpet av 2020, sier seniorrådgiver Lisa Winther i Stefanusalliansen.

Adyan, som ble grunnlagt av en kristen mannlig professor og en kvinnelig muslimsk teolog, skal ikke bare oversette og tilpasse kurset, men etter planen også være kursholdere.

– De jobber for at mennesker med forskjellig bakgrunn og tro skal kunne leve sammen med sine ulikheter, såkalt inclusive citizenship, og på den måten fremme alles rettigheter, sier Winther.

Ikke tilfeldig

At kurset nå oversettes til arabisk, er ikke helt tilfeldig, men heller ikke noe varsel om at det nødvendigvis står dårligst til med trosfriheten i arabisktalende land. Det kan være vel så utfordrende i land i Asia hvor det snakkes helt andre språk.

– Men oversettelsen til arabisk er viktig. Det er store utfordringer for trosminoriteter i en rekke land i Midtøsten. Dessuten har regionen et mer eller mindre felles språk slik at et kurstilbud potensielt kan nå langt ut. Selvfølgelig er det store utfordringer for trosfriheten også i andre deler av verden, både i kommunistiske land og i land der ytterliggående nasjonalreligiøse krefter i økende grad presser minoriteter. Men i for eksempel Asia mangler vi det vi kan kalle et overordnet språk, og noen land er av ulike grunner vanskelig tilgjengelige, sier Winther.

Selv om trosfrihetsutfordringene i Norge ikke er like store, kan det fortsatt være et behov for økt kunnskap også her, legger hun til og nevner at representanter fra europeiske aktører har deltatt på kurset.

­

Kurset er utviklet av Stefanusalliansen i samarbeid med tre andre aktører i et nordisk nettverk for trosfrihet med forkortelsen Norforb. Nettverket har tolv partnere, blant dem Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristne Råd og bistandskoordinatoren Digni. Den digitale læringsplattformen ble lansert for snart to år siden og har fått gode skussmål.

Stor interesse

Kurset består av ti moduler. De kan inneholde filmer, quizer, powerpoints, eller opplegg for gruppearbeid. Kursholdere og deltakere kan sitte hvor som helst i verden, bak hver sin skjerm, og kommunisere via webkamera og hodetelefoner.

Opplegget kan brukes til å formidle en grunnleggende forståelse av trosfrihet i tillegg til å dyktiggjøre til undervisning i egne land og miljøer. Etter tre testrunder i fjor ble kurset lansert sist høst og invitasjoner sendt til flere interesserte organisasjoner. Det var plass til 40 deltakere, men over 70 personer med ulik religiøs og profesjonell bakgrunn meldte seg. De første to kursene hadde deltakere fra alle verdensdeler unntatt Latin-Amerika. I vinter og vår gjennomføres det to nye kurs for å ta unna ventelistene.

– Den store interessen viser at vi åpenbart treffer et behov, sier Lisa Winther.

Deltakerne mener kurset er nyttig og relevant og sier de vil bruke det de har lært, i sitt arbeid for trosfrihet. Winther har selv holdt det ene kurset, mens Katherine Cash fra Svenska Missionsrådet holdt det andre.

– Dette er et kvantesprang i undervisning om trosfrihet, uttalte FNs spesialrapportør Ahmed Shaheed da undervisningsplattformen ble lansert i Genève våren 2018.

UD-samarbeid

Norske myndigheter har hatt økende oppmerksomhet om trosfrihet de siste årene. Det startet allerede i den rød-grønne regjeringens tid og fortsatte under den borgerlige.

Utenriksdepartementet støtter Stefanusalliansens arbeid for trosfrihet gjennom en treårig samarbeidsavtale. Winther viser til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) som i Vårt Land i februar uttrykte sterk bekymring for trosfrihetens og minoriteters kår i en rekke land.

– Det er en bekymring Stefanusalliansen deler. Derfor er undervisning i trosfrihet et av satsingsområdene for oss i vår avtale med Utenriksdepartementet, sier Lisa Winther.