Riksadvokaten om Koran-kloss bildet: Intet straffbart forhold

Riksadvokaten har nå avvist forelegget og frikjent HRS. 
Foto: Faksimile
Forelegget oppheves og saken henlegges som intet straffbart forhold.
388Shares

“Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har overprøvd statsadvokat i foto-saken mot HRS. Det betyr at forelegget, på til sammen kr. 28.000, for HRS og Rita Karlsen som redaktør, oppheves og saken henlegges som intet straffbart forhold,” opplyser HRS på sine nettsider.

“Riksadvokaten ikke bare avviser at publiseringen av bildet skulle være straffbart etter åndsverkloven, men det påpekes også at andre straffebestemmelser ikke er aktuelle i denne saken. Det innebærer at heller ikke den såkalte rasismeparagrafen (straffelovens § 185) kunne komme til anvendelse,” skriver Rita Karlsen i HRS.

Det var 21. oktober 2017 HRS publiserte en sak under tittelen «Koranklosser utenfor Oslo City». Kort tid etter klagde en kvinne på bildet anmeldte HRS. Det ble fremsatt krav om at fotoet skulle fjernes, fordi vedkommende ikke hadde tillatt publisering.

Forholdet ble henlagt av politiet. Men etter klage fra kvinnen omgjorde statsadvokaten henleggelsen. Satsadvokaten ba om en ny vurdering av saken, da i også i lys av EMK art. 8 og 10.

Riksadvokaten har nå altså avvist forelegget og frikjent HRS.