Utlendingsdirektoratet informerer:

Alt om de nye reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere uten oppholdstillatelse

Ved å bortvise utenlandske statsborgere uten oppholdstillatelse ved grensen, ønsker norske myndigheter å begrense smitten av koronaviruset.
Koronaviruset har ført til at det er innført nye regler om at UDI eller politiet kan bortvise utenlandske statsborgere uten oppholdstillatelse i Norge som kom til landet etter kl 08 mandag 16. mars. Forskriften omfatter ikke asylsøkere eller EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt eller arbeider i Norge.
6Shares

Utrop siterer fra meldingen fra Utlendingsdirektoratet: “Politiet, inkludert politiets utlendingsenhet (PU), må i likhet med alle andre offentlige instanser tilpasse sin aktivitet til dagens situasjon med tanke på smittefare, ressurser og restriksjoner når det gjelder utenlandsreiser. Det er derfor lite sannsynlig at det nå vil bli prioritert å trappe opp arbeidet med pågripelser, internering og uttransportering av personer med ulovlig opphold, som allerede befinner seg i Norge. Ved å bortvise utenlandske statsborgere uten oppholdstillatelse ved grensen, ønsker norske myndigheter å begrense smitten av koronaviruset. Les forskriften her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-293

UDI har opprettet en informasjonsside, der de fortløpende publiserer informasjon om koronasituasjonen for beboere, driftsoperatører og ansatte på asylmottak: https://www.udi.no/…/informasjon-til-asylmottak-om-koronas…/

Alle asylintervjuer er avlyst inntil videre, UDI jobber med å finne en løsning for å gjennomføre intervjuene via Skype.

Folkehelseinstituttet har lagt ut informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk: https://www.fhi.no/…/informasjon-om-hjemmekarantene-og-is…/…

Politiet og Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) stengt publikumstjenester t.o.m. 26. mars, noe som får konsekvenser bl.a. for de som har/vil bestille timer hos utlendingsforvaltningen: https://www.politiet.no/tjenester/opphold-i-norge-og-asyl/

På grunn av koronavirus-utbruddet vil Norge nå normalt avslå søknader om Schengen-visum. Visum kan bare innvilges i ekstraordinære situasjoner. Ler mer: https://www.regjeringen.no/…/gi-072020–instruks…/id2693661/

Spørsmål og svar knyttet til visum, oppholdsstatus og andre søknader (i forbindelse med koronasituasjonen): https://www.udi.no/om…/sporsma-og-svar-om-koronasituasjonen/