Stor bekymring for koronasmitte og matmangel i Afghanistan

Det er nå stor frykt for akutt matmangel, og stengte grenser mot Pakistan og Iran har resultert i en prisstigning på flere matvarer de siste 24 timene.
Foto: Flickr.com
Antall registrerte koronasmittede fortsetter å øke i Afghanistan, og antallet uregistrerte saker antas å være veldig høyt, i følge Afghanistankomiteens generalsekretær Liv Kjølseth.
105Shares

Hun er svært bekymret for tilgangen på mat og helsehjelp.

For å begrense spredningen av korona-viruset har den afghanske regjeringen besluttet å stenge skoler og universiteter, og forby større offentlige sammenkomster inntil 20. april.

– Det afghanske helsevesenet er ikke i stand til å håndtere virkningen av en pandemi, det finnes nesten ikke testutstyr, og vi frykter de ikke vil kunne stoppe spredningen av viruset. Vi frykter en rask spredning blant annet på grunn av at mange gjestearbeidere returnerer fra Iran, hvor det allerede er bekreftet over 700 dødsfall, forteller generalsekretær Liv Kjølseth.

Før koronautbruddet var det estimert at 11,3 millioner mennesker i Afghanistan (37% befolkningen) lider av alvorlig matmangel, hvorav 8,6 millioner mennesker sannsynligvis er i en akutt nødssituasjon.

Det er nå stor frykt for akutt matmangel, og stengte grenser mot Pakistan og Iran har resultert i en prisstigning på flere matvarer de siste 24 timene. Kjølseth forteller at dette vil ramme den fattigste delen av befolkningen og vil få fatale konsekvenser for millioner av mennesker.

– Den afghanske befolkningen er allerede særlig utsatt for matmangel på grunn av hyppige naturkatastrofer, konflikt og svak økonomi. Dette forsterkes av stengte grenser som hindrer import, og vi ser allerede en prisøkning mellom tjue og hundre prosent på matvarer, forteller Kjølseth.

Midlertidig stans

Afghanistankomiteen (NAC) retter seg etter anbefalingene fra afghanske myndigheter og stanser midlertidig sine programmer rundt om i landet. Forhåndsregler ble innført for NACs ansatte og studenter allerede 25. februar når det første tilfellet av koronasmitte ble påvist i Afghanistan.

Informasjonskampanjer om smittevern har blitt iverksatt av organisasjonens ansatte i alle provinser for å begrense spredningen av viruset.

– Ansatte som kan, jobber hjemme og alle studentene våre har blitt sendt hjem til sine landsbyer. Vi vil følge situasjonen tett i ukene som kommer, og gjør det vi kan for å hjelpe den afghanske befolkningen, sier Kjølseth.