Ny utgave av «Familia»

0Shares

I Familia forteller også tidligere barnesoldater fra Afrika sin rystende historie.

Ellers finnes artikler om arbeid mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, nordisk innsats mot rasisme, bedre forbrukervern ved handel i utlandet og endringer i gjeldsordningsloven.

Tilbud til tospråklige barnehagebarn var tema på et OECD-seminar i Oslo i juni, og kvalitetssatsingen i barnehagene har fått en egen nettside og database.

En konferanse i Tallin startet en nordisk/baltisk kampanje mot salg av kvinner og barn. Og nå starter “Likestilt lønn – et prosjekt for norsk arbeidsliv” der arbeidsvurdering skal prøves ut i 15 virksomheter

Familia