Foreldre må besøke sine barn hver for seg

0Shares

Det er vanlige praksis at når både far og mor vil besøke sine barn i Norge, må de komme hver for seg. Dette for å øke “returforutsetningene.”

Slik blir en sak behandlet i Utlendingsnemda:

“Mann/Kvinne f. 1933 og 1935. Klagerne fremmet søknad om ni måneders foreldre besøk for å besøke tre av sine barn som er bosatt i Norge. Fikk delvis innvilget av UDI under forutsetning av at ektefellene kom hver for seg. “

“Nemnda bemerket blant annet at ektefellene er eldre mennesker som anser seg avhengige av å reise samtidig og at vedtaket fremstår som urimelig. Selv om returforutsetningene anses for generelt usikre, lagt vekt på at klagerne har bodd i Jaffna i hele sitt liv og deler bolig der med sine to gjenværende barn.

Formålet med reisen er å besøke sine tre barn som alle er norske statsborgere, samt hilse på et nytt lite barnebarn. Vist til at det er av stor betydning for foreldrene å få se det land deres barn er borgere av, samt besøke sine nærmeste. Ikke ansett å være særlige holdepunkter for at de ønsker å forlate sitt hjemland varig. Usikre returforutsetninger kan avhjelpes til en viss grad ved at det stilles krav om at returbillettene er kjøpt og betalt før avreisen fra Sri Lanka. Nemnda er uenig i det skjønn som er utøvet og legger derfor ikke avgjørende vekt på praksis i tidligere tilsvarende saker.”