Ønsker diskrimineringsvern i Grunnloven

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik: kampen for felles sosiale rettigheter er universell.
Foto: Kristian Mendoza
Likestillingsombud Sunniva Ørstavik deltok i debatt på Litteraturhuset sist torsdag. Tema var menneskerettigheter i Grunnloven. 

Seminaret ble arrangert i forbindelse med lanseringen av Norsk senter for menneskerettigheters Årbok om menneskerettigheter i Norge 2011. 

Advokatforeningen kom blant annet med et innspill som vil innebære at Grunnloven skal gi et samlet vern av alle menneskerettighetene Norge er forpliktet av.

Lovmessig «oppdatering»

Inspillet hevder Likestillingsombud Sunniva Ørstavik er en del av en viktig diskusjon om lovtilpasning i forhold til dagens krav. 

– Uavhengig av hvordan dette skjer bør revisjonen av Grunnloven medføre et styrket diskrimineringsvern, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Jeg er opptatt av at grunnlovsvernet utformes slik at det gir beskyttelse mot den diskriminering som vi ser i dag, og nye typer diskrimineringsformer som samfunnsutviklingen aktualiserer, sa Ørstavik til ldo.no.