Fremmer flyktningvern i et turbulent politisk klima

Ny felleseuropeisk prosjekt foksuerer på vern av flukt (Illustrasjonsbilde).
Foto: Mstyslav Chernov / Wikimedia Commons
Forskningsprosjektet Protect skal studere internasjonalt vern av flyktninger. Et avgjørende tidspunkt for et slikt prosjekt, sier FNs flyktningorgan.

Tidligere denne måneden ble UiB-prosjektet Protect The Right to International Protection lansert i Brussel.

UiB-professor og prosjektleder Hakan G. Sicakkan, forteller at bekymring for fremtidens internasjonale flyktningvern var motivasjonen bak initieringen av Protect.

Uib-professor Hakan G. Sicakkan håper nøkkelpersoner innen asyl og migrasjon vil dra nytte av forskningen gjort under programmet Protect.
Foto : Eivind Senneset/UiB

– Vi opplever for tiden et turbulent politisk klima knyttet til asyl- og flyktningpolitikk. Protects tittel uttrykker at vi mener at retten til internasjonalt vern nå trues og må beskyttes, sier Sicakkan til uib.no.

Kritisk blikk

Protect er finansiert med 3,3 millioner euro gjennom EUs forsknings og innovasjonsprogram Horisont2020, og består av elleve partneruniversiteter fra ni land. Protect studerer hvordan FNs to migrant- og flytkningplattformer påvirker flyktningers rett til internasjonalt vern.

Sophie Magennis fra UNHCRs regionalkontor i Brussel trekker frem den passende timingen for å lansere et prosjekt med fokus på flyktningvern:

– I løpet av den siste tiden har sett en rekke politiske reaksjoner på utviklingene som foregår rundt EUs eksterne grenser. Disse utviklingene utfordrer de eksisterende internasjonale rammeverkene og avtalene om flyktningvern”, sier Magennis til uib.no

Hun referer til de pågående politiske debattene som oppstod etter tilstrømmingen av syriske flyktninger gjennom Tyrkia og Hellas tidligere i år.

– Dette er et avgjørende øyeblikk for prosjekter som Protect til å studere FNs felles plattformer for flyktninger og migranter og avgjøre hva som skal til for at disse plattformene skal lykkes”, konkluderer Magennis.

Asylretten trues

Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk senter, er enig med Sicakkan om at asylretten er truet.

Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter mener asylretten er truet.
Foto : Utrop

– Asylretten er under angrep, ikke minst fra flere europeiske land. Situasjonen i Hellas er et ekstremt eksempel på det. Også her hjemme har det vært en negativ utvikling i debatten i retning av å ville begrense retten til asyl, sier han til Utrop.

Han spør seg om noen av politikerne som står bak flyktningfiendtlig politikk i ulike europeiske land er interessert i mer kunnskap og analyse.

– Samtidig kan det ikke være noen tvil om at veien videre for asylretten, og dermed for mennesker på flukt, vil være svært krevende. Nettopp i en slik tid er det viktig med tiltak som har fokus på hvordan vi best kan beskytte mennesker, ikke bare grenser.