OXLO-mentorer skal hjelpe flerkulturelle masterstudenter å få jobb

Oslo Extra Large (OXLO)-mentorprogram skal hjelpe flerkulturelle studenter med å få jobb etter endt studium (Illustrasjons foto).
Foto: Unsplash/Glenn Carstens-Peters
UiO, Oslo Kommune og Catalysts samarbeider om ordningen som skal hjelpe studenter med flerkulturell bakgrunn å komme seg inn på jobbmarkedet etter endt mastergrad.
41Shares

Oslo Extra Larges mentorprogram er et samarbeid mellom Catalysts og Oslo kommune. Mentorprogrammet er for masterstudenter med flerkulturell bakgrunn, som skriver om et tema som er relatert til kommunen. Studententene vil få en mentor i kommunal virksomhet som er innenfor fagfeltet til oppgaven.

Hensikten er å gjøre studentene mer synlige og gi dem muligheten til å danne et nettverk. Tilbudet gjelder for studenter ved Universitetet i Oslo (UiO), Handelshøyskolen BI, Oslomet, NMBU og Høyskolen Kristiania.

Hjelper med nettverk

Sean Jayven Ramiro Aguinaldo tar en mastergrad i Health Economics, Policy and Management ved UiO. Han har en mentor i Kirkens Bymisjon og ser på hvordan demensplanen iverksettes i kommuner i Norge.

–⁠ Jeg tror det hjelper meg med å bli eksponert for mulighetene jeg har i arbeidslivet. Mentorene har et nettverk som jeg kan få tilgang til, sier han, og påpeker at mentorprogrammet har vært en stor hjelp, sier han til Universitas.

Innvandringsbakgrunn påvirker ledighet

En undersøkelse fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning fra 2013 viser at 19,2 prosent av de med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn var arbeidsledige etter endte mastergradsstudier i 2011. Blant studenter uten innvandringsbakgrunn var andelen arbeidsledige kun 4,7 prosent.

Nirmala Eidsgård, mentorprogrammets kontaktperson ved UiO, forteller at dette er grunnen til at programmet ble iverksatt.

–⁠ Mange mangler nettverk for å komme inn på jobbmarkedet. Det er en bortkastet ressurs for samfunnet, dersom de ikke får benyttet seg av kunnskap og kompetanse de tilegner seg gjennom utdanningen i arbeidslivet, sier hun til Universitas.

Catalysts er nå i gang med rekrutteringen av et nytt kull.

–⁠ Jeg vil oppfordre alle til å søke, sier programansvarlig Karina Ikhsani til avisen.