Flere arbeidsinnvandrere søker om familiegjenforening

Nesten halvparten av dem som kom i 2008, var borgere fra EØS-området.

– En stadig større del av de som kommer, har søkt om familieinnvandring med personer som selv er innvandrerer. Det gjelder
særleg arbeidsinnvandrere, sier UDI-direktør Ida Børresen. 

I 2008 ble det gitt i overkant av 20 800 familiegjenforeninger, mot 18 100 i 2007. Øken kommer både av at det har vært en reell økning i tallet på søkere og at UDI har behandlet flere saker.    

De fem største opprinnelseslandene til søkere om familieinnvandring:

 Land                   2008                   2007
Polen                   4 423                   3 293
Tyskland                   1 630                   1 455
Thailand                   1 214                   1 090
Somalia                   1 179                   1 005
Litauen                     749                     643
Alle land                 20 766                 18 090