Redd Barna og FN reagerer sterkt

– Usaklig forskjellsbehandling av barn

Asylbarna mellom 15 og 18 år mangler både nok voksne på jobb og regulert tilsyn i mottakene de bor på. (Illustrasjonsfoto)
Foto: Scanstockphoto
Som barn regnes alle som er under 18 år. Dette gjelder ikke dersom personen er enslig mindreårig asylsøker og er over 15 år. – Usaklig forskjellsbehandling av barn, sier seksjonsleder i Redd Barna, Thale Skybak.
121Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

– Alt fra FNs barnekomité, torturkomité og menneskerettighetskomité har gitt Norge kritikk for at omsorgstilbud til denne gruppen barn og unge ikke er godt nok.

For dersom man kommer til Norge som asylsøker alene, uten foreldre eller familie og er under 15 år, er det barnevernet som står for omsorgsansvaret. Det gjelder også for norske barn fram til de fyller 18 år.

Dette gjelder derimot ikke for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. De mottar omsorgstjeneste fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Regjeringen mener at ordningen fungerer, og ønsker at praksisen nå skal bli norsk lov.

Skybak i Redd Barna sier til NRK det er godt dokumentert at dagens ordning viser at det ikke er nok barnefaglig kompetanse til å håndtere omsorgstjenesten for denne gruppen barn og unge.

– Vi kan ikke være et slikt samfunn

Psykologspesialist, Heidi Wittrup Djup, jobber med barn og voksne som er rammet av sorg, traumer og kriser.

Hun refererer til forskning og erfaring som viser at barn under UDIs omsorg har flere psykiske helseplager enn de enslige mindreårige som får omsorg fra barnevernet.

Det forteller noe om hvilken betydning omsorgstilbudet har for disse barna, mener hun.

– De har høyere nivå av posttraumatisk stress, angst og depresjon som varer over tid. De er en veldig sårbar gruppe, det vet vi.

UNHCR, som er FNs flyktningorganisasjon er enige i kritikken av dagens ordning. Dette er barn som kommer alene, som har mistet eller blitt skilt fra familien sin. De behøver tilstrekkelig omsorg og hjelp.

UNCHR skriver i en e-post til NRK:

Vi har gjentatte ganger og ved flere anledninger bedt Norge om å plassere ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere under 18 år hos barnevernstjenesten.