Sykehus ansatte papirløse

Ansatte papirløse: Stavanger sykehus risikerer å få bøter for å ha ansatt ti papirløse
Sykehuset i Stavanger (SUS) skal ha ansatt ti asylsøkere med endelig avslag. Noen av disse skal ha vært ansatt på sykehuset i flere år. 
0Shares
– Flesteparten kommer fra Nord-Afrika og utgjorde en del av rengjøringspersonalet ved SUS, sier politiadvokat Øystein Paulsen til Aftenbladet.
Gruppen på ti skal ha hatt deltidsstillinger eller vært timebetalte. Straffen sykehuset får er enda ukjent, men det kan ende opp i store bøter.
– Vi har regnet ut at arbeidsmengden de seks har utført i løpet av tiden de har hentet lønn fra sykehuset, tilsvarer seks årsverk. Regnestykket vil ligge til grunn for vårt forslag til straffereaksjon, sier politiadvokat Ketil Remman i Rogaland politidistrikt til Aftenbladet.

Innrømmer rutinesvikt

Alle de ti er nå sagt opp, og administrasjonen på sykehuset i Stavanger innrømmer rutinesvikt, ifølge Aftenbladet. 
– Vi viser til styreorienteringen. Ut over det har vi ingen kommentar nå, sier informasjonssjef Gottfred Tunge ved SUS.
Bryter utlendingsloven
Etter at regjeringen tok bort skattekort for papirløse fra 1. januar i år, har noen bedrifter reagert med å trosse innstramningene og beholdt de papirløse. 
– Uansett hva det er, så er det ulovlig og er med på å undergrave utlendingsloven. De som får avslag, skal ut av landet. Vi har sett at en del bedrifter har valgt å beholde de ansatte og heller trekke dem for 50 prosent skatt på grunn av manglende skattekort, sier han.