Vil forby shariadomstoler i Norge

Ikke mer asyl: Asylinstituttet misbrukes og bør avskaffes, mener innvandringspolitisk talsmann i Frp Per-Willy Amundsen
Per-Willy Amundsen (FrP) mener opprettelse av shariadomstoler vil være en trussel mot rettssikkerheten i det norske samfunnet.
0Shares
Amundsen (bildet), som er Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringspolitiske talsmann, viser til oppslag på NRK Søndagsrevyen 25. september der det fremkommer at islamske domstoler fungerer side om side med vanlige domstoler i Storbritannia.
Han mener denne typen domstoler er en utfordring for rettssikkerheten, og ber justisminister Knut Storberget (Ap) og regjeringen om å bekjempe et hvert forsøk på opprettelse av slike domstoler i Norge.
– En domstol som er basert på religiøs lov er ikke noe man ønsker i Norge. Jeg ber statsråden om å gjennomgå norsk praksis når det gjelder voldgift, for å forsikre den vanlige mann og kvinne i gaten at det er én lov som gjelder for alle, nemlig norsk lov, sier han til frp.no.
Forløper til religiøse domstoler
Amundsen viser til at det forekommer mekling i familiesaker i regi av islamske trossamfunn i Norge, og mener dette er forløperen til det som på sikt kan bli religiøse domstoler.
– Risikoen er at for eksempel kvinners og barns rettigheter ikke blir ivaretatt på en måte vi ønsker i dette landet, og det skal vi ikke godta, påpeker Amundsen overfor frp.no.