Utdanningsforbundet bekymret for sosial ulikhet ved hjemmeskole

– Barn av foreldre med høyere sosioøkonomisk bakgrunn klarer seg bedre i skolen.
Foto:DFID - UK Department for International Development Seguir
Allerede eksisterende sosiale ulikheter mellom elever forsterkes av hjemmeskole, mener forskerne, som minner om at norsk skole skal utjevne slike ulikheter.
0Shares

Mens elever i fellesskolen skal ha tilgang på like stor plass, samme hjelpemidler og utstyr, vil det varierer mye hvem og hva elevene har til rådighet i hjemmeskolen sin, påpeker fagfolk overfor Klassekampen.

– Barn av foreldre med høyere sosioøkonomisk bakgrunn klarer seg bedre i skolen. Nå når skolen ikke kan bidra, henger det enda mer på foreldrene, sier Anna Cecilia Rapp, førsteamanuensis ved lærerutdanningen på NTNU.

– Foreldrenes bakgrunn og involvering blir mer tydelig nå. Hvis dette varer ut i tid, kan man sette spørsmålstegn ved det likeverdige opplæringstilbudet til elevene, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet. Han er bekymret.

Professor Bodil Kleve ved lærerutdanningen på Oslo Met har forsket på hvordan elever med ulik sosioøkonomisk bakgrunn takler klasseromssituasjonen og lærer matematikk.

– Det som skjer nå, når barna skal være hjemme og få digital undervisning, er at den formen for undervisning vil forsterke de forskjellene som var der i utgangspunktet, sier hun.