For pasienter som har vært i respirator er gjennomsnittet ti dager, men mange trenger også mer tid enn dette.
Foto: Pixabay
Ved storsykehuset Ahus har over 140 koronapasienter vært inne til behandling. Nå forteller leger om erfaringene de har gjort seg så langt.

Onsdag forrige uke ble 95 pasienter friskmeldt av sykehuset. Elleve av de pasientene har vært til intensivbehandling og 84 har vært på medisinske sengeposter. Åtte pasienter har dødd av sykdommen på sykehuset.

– I hovedsak er det lungene som svikter. Noen får kompliserende organsvikt, som for eksempel hjertesvikt og nyresvikt, sier seksjonsoverlege Vibecke Sørensen ved Intensivavdelingen på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Gjennomsnittlig tid på intensivavdelingen for dem som er utskrevet fra Ahus, er 12 dager. Intensivavdeling er en avdeling i sykehuset som har til oppgave å behandle og overvåke alvorlig syke pasienter.

For pasienter som har vært i respirator er gjennomsnittet ti dager, men mange trenger også mer tid enn dette, opplyser sykehuset. En respirator er en maskin som puster for pasienten.

– Vi har også gode resultater med tette oksygenmasker, der pasienten er våken og ikke i narkose. Det er godt egnet for dem som er mindre alvorlig syke, og reduserer tiden på intensivavdelingen, sier Sørensen.

Ser man på alle de utskrevne pasientene i ett, har de i snitt ligget på sykehus i seks døgn. De som ikke har vært til respiratorbehandling har vært inne i 5,6 døgn i snitt.

– Det er gledelig å se at så mange blir så mye bedre at de kan skrives ut så raskt. Vi vet at mange i ulike aldre med Covid-19 kan bli svært dårlige. Heldigvis ser vi at de fleste blir bedre igjen og kommer ut av sykehus, sier avdelingsleder Jan Erik Berdal ved infeksjonsavdelingen på Ahus.

En del av jobben er å vurdere hvilken behandling som trengs.

– I Akuttmottaket og på sengeavdelingene har det vært stor innsats for å vurdere hvilke pasienter vi kan behandle og observere der, hvem som må videre til Intensivavdelingen og hvem vi kan sende hjem eller til pleiehjem, sier Berdal.

Erfaringene fra Ahus kan imidlertid gi en pekepinn på situasjonen nasjonalt. Sykehuset merker nå en nedgang i antall innlagte, i likhet med den nasjonale trenden.

Nasjonalt var i alt 250 pasienter innlagt på norske sykehus med påvist covid-19 onsdag. 70 pasienter behandles i respirator, noe som er sju færre enn dagen før.

Det er langt lavere enn ved månedsskiftet mars/april, da det kom rapporter om at kapasiteten ved sykehuset var nær ved å være sprengt.

Kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen ved Ahus sier at det på det meste har vært 23 pasienter på de nå i alt 32 respiratorplasser som er tilgjengelig for koronapasientene.