TV-aksjonen rekrutterer innvandrere

Inkluderende: Angethe Kristin Mikkelsen (t.v) og Marte Sootholtet (midten) fra TV-aksjonen i Oslo og Erlinda Munoz fra Norsk Folkehjelp Oslo samarbeider om å rekruttere minoriteter til årets TV-aksjon
Foto: Siri Hardeland
TV-aksjonen i Oslo startet for et par år siden en egen minoritetssatsing. Men det er først i år at rekrutteringen virkelig har tatt av.
0Shares

TV-aksjonen har en sentral plass i mange nordmenns bevissthet. Bøssebærerne er et fast innslag i høstmørket, og hvert år åpner tusenvis av nordmenn dørene og lommebøkene for ivrige bøssebærere rundt om i det ganske land. I år er det Norsk Folkehjelp som har fått TV-aksjonen, og pengene går til minerydding i Laos, Vietnam, Sør-Sudan, Tadsjikistan, Libanon og Bosnia-Herzegovina.

Men ikke alle nye nordmenn er kjent med TV-aksjonen. Det er Marte Sootholtet i TV-aksjonen i Oslo og Erlinda Munoz i Norsk Folkehjelp Oslos integreringsprogram Oasen fast bestemt på å gjøre noe med i år.

– Vårt langsiktige mål er at TV-aksjonen skal involvere folk med alle typer bakgrunner. Derfor er vi glad for at Erlinda har gitt oss tilgang til mange nye arenaer, sier Sootholtet, som er byaksjonskoordinator for TV-aksjonen i Oslo og ansvarlig for minoritetssatsingen til TV-aksjonen.

Vi har vært på flere skoler i indre by og snakket med elevene.

Sootholtet har i år tatt initiativet til flere nye tiltak for å rekruttere minoriteter til “verdens største dugnad” og har fått en villig støttespiller i Munoz, som har jobbet med integreringsarbeid på grasrota i Oslo i over ti år. Utrop.no møter de to damene sammen med byaksjonsleder Agnethe Kristin Mikkelsen i TV-aksjonens lokaler sentralt beliggende i Oslo.

Heldig: Jobben som byaksjonsleder i Oslo er “verdens beste jobb” mener sjefen selv Agnethe Kristin Mikkelsen.
Foto : Siri Hardeland

Satsing på nye nordmenn
Byaksjonsleder Mikkelsen er glad for det gode samarbeidet TV-aksjonen og Norsk Folkehjelp i Oslo har fått til i år.

– Forrige uke hadde vi møte med innvandrerkvinner som Erlinda hadde trommet sammen i Norsk Folkehjelps lokaler. Jeg og Marte hadde et lite rollespill for å vise hva det vil si å være bøssebærer. Responsen var over all forventning!

– Ja, nå sier damene at de vi delta, skyter Erlinda inn. – Det er viktig at det skapes denne typen arenaer der nye nordmenn kan delta og vise solidaritet på lik linje med andre. Det er integrering i praksis, fortsetter hun.

Fem språk
Tiltaket “ranselpost” er nytt av året og et viktig ledd i arbeidet med å nå ut til flere, mener Marte Sootholtet. Ranselpost er brev som deles ut til elever på skoler med høy minoritetsandel. Brevet er oversatt til fem språk; somali, urdu, arabisk, polsk og engelsk, og er myntet på barnas foreldre.

– Vi har vært på flere skoler i indre by og snakket med elevene. De får med seg ranselposten hjem. Slik får også foreldre som ikke behersker norsk fullt ut vite mer om aksjonen, sier hun.

TV-aksjonen i Oslo har også opprettet samarbeid med Oslo voksenopplæring, og informerer om den årlige begivenheten på kursene i samfunnskunnskap som er obligatorisk for mange nyankomne.

– Vi veldig fornøyd med at vi har knyttet så mange kontakter, og vi håper at mange nye nordmenn vil få det samme nære forholdet til TV-aksjonen som folk som har vokst opp her. Etter hvert håper vi også at folk ikke bare engasjerer seg som bøssebærere, men også i bydelskomiteene som jobber med den lokale koordineringen av aksjonen, sier sjefen selv, Agnethe Kristin Mikkelsen.

Nå håper hun at Oslo-kontorets modell for rekruttering av minoriteter skal overtas av de øvrige fylkes- og bykontorene rundt om i landet.

– Vi vet at det er behov og interesse for dette flere steder, ikke minst i de store byene, sier hun.


Vil du bli bøssebærer, kan du ringe 02025, eller gå inn på blimed.no.