Norsk-chilensk protest utenfor Stortinget

Norske myndigheter ble oppfordret til solidaritet med studentbevegelsen i Chile under onsdagens protestmarkering utenfor Stortinget.
Foto: saih.no
Krever en løsning på studentkonflikten i hjemlandet og at bruken av politivold mot aktivistene skal opphøre.
0Shares

Studentbevegelsen i Chile har de siste fire månedene demonstrert mot myndighetenes manglende satsing på utdanning. Nå har også det chilenske miljøet og organisasjoner engasjert seg i studentenes kamp.
Onsdag samlet blant annet representanter fra Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), Norsk Studentorganisasjon og Latin-Amerikagruppene (LAG) seg under slagsordet “utdanning er en rettighet, ikke en handelsvare”. Også SV-politikerne og tidligere leder i Norsk Studentunion, Ingvild Reymert, og Aksel Braanen Sterri, leder Studentparlamentet UiO, var tilstede.
En av aktivistene skrev sin støtteplakat på urbefolkningsspråket mapudungun. Chiles regjering er også kommet under sterk internasjonal press for måten man behandler sine urbefolkninger på.
Foto : saih.no
SVs Ingvild Reymert var tilstede for å vise sin støtte til de chilenske studentene.
Foto : saih.no
Norge må si ifra
– Statsforvaltningen i Chile har et ansvar for at protestene ikke skal bli mer voldelige, var den klare beskjeden fra SAIH-leder Anette Remme.
Foto : saih.no
Et av kravene fra de fremmøtte var at norske myndigheter må komme på banen og fordømme drap og vold mot demonstranter ovenfor chilenske myndigheter.
– NSO og SAIH har stor forståelse for chilenske studenters frustrasjon over sitt eget utdanningssystem. Chilensk utdanning er organisert på en måte som fremmer, heller enn å redusere, sosiale forskjeller. I et demokrati må unge og studenter tas på alvor og uenighet må møtes med argumenter, ikke vold, sier Anette Remme og Kim Kantardjiev, lederne av henholdsvis SAIH og NSO, i en felles uttalelse.