Bøhler vil ha straffeparagraf mot æresvold

Jan Bøhler i Ap.
Straffeloven inneholder ingen hjemmel som øker straffen for æresmotivert vold. Jan Bøhler i Ap mener det er på høy tid at slik vold gjøres straffeskjerpende.
435Shares

– Hvis man utfører vold eller trusler ut ifra et æresmotiv eller en æreskultur, så mener jeg det bør gi økt straff, sier stortingsrepresentanten fra Groruddalen i Oslo til NRK.

Han viser til at det for eksempel er inntil doble straffer i dag dersom det er gjort som en del av organisert kriminalitet.

– Noe lignende bør vi ha i denne type saker, sier Bøhler, som mener langt flere saker kunne vært ført for retten dersom en slik hjemmel var på plass.

Politiet i Oslo sier til NRK at lovverket i hovedsak er godt nok, men ønsker seg en lovendring som gjør at mishandlingen regnes som grov dersom den utøves av flere.