– Vanskelig å etterforske æresrelaterte voldssaker

Jasmina Holten i Oslo-politiet forteller om vanskeligheten med å oppklare saker som omhandler æresvold i innvandrerfamilier.
  • Vitner som ikke vil komme til avhør fordi de er redde.
  • Kulturelle referanser som få forstår.
  • Store familier, hvor familiemedlemmene gir helt motstridende forklaringer.
  • Lojalitetskonflikter.
  • Fornærmede som tar tilbake det de har sagt, når de kommer i retten.

Jasmina Holten ved Oslo-politiet mener dette er typiske trekk ved æresvoldssaker. Hun mener sakene er vanskelige å etterforske, og vanskelige å få gjennom i retten.

– Gjerningspersoner kan gå fri i norske æresvoldssaker, fordi politiet mangler den kompetansen som trengs for å forstå hva de står overfor, sier hun til NRK.

Hierakiske familiestrukturer

En sak NRK har fulgt i 16 måneder omfatter grov familievold fra en far og ektemann.
Familiefaren dømmes til fem år for psykisk og fysisk mishandling av sønnene og kona, og to av niesene. Han blir også dømt for vitnepåvirkning.

Saken viser alle de overnevnte kjennetegnene:

Generelt er det er ofte et hierarki og en patriarkalsk struktur i slike storfamilier, der alder gir autoritet, og der menn får betydelig makt over kvinnene i familien. Når politiet etterforsker slike lukkede familier, er det svært vanskelig å komme i posisjon til å få informasjon fra familiemedlemmene, sier hun til NRK.