Innvandrerleger tjener mest

Høyutdannede innvandrere, som leger og tannleger tjener like mye som sine norske kolleger og trenger ikke i like stor grad å bekymre seg over arbeidslivsdiskriminering som andre av samme etnisitet, men med lavere utdanning. Foto: Elena Prieto Landaluce
Leger og tannleger med innvandrerbakgrunn tjener mer eller like mye som sine norske kolleger.
0Shares
Nyutdannede, mannlige leger med etnisk minoritetsbakgrunn tjener noe mer enn sine kolleger med majoritetsbakgrunn, skriver forskning.no.
– Undersøkelsen viser at innvandrerleger blir raskere tilkjent spesialistgodkjenning enn etnisk norske leger, og det er trolig derfor de går raskere opp i lønn, sier Ida Drange, stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hun har forsket på inntektsutviklingen blant nyutdannede leger og tannleger med etnisk majoritets- og minoritetsbakgrunn.
Lav utdanning= større etnisk fokus
Til forskning.no sier hun seg ikke overrasket over funnene.
– Her er det snakk om en ressurssterk gruppe, og det krever for eksempel mye å få godkjent utenlandsk utdanning i Norge. Jeg hadde antatt at lønningene skulle være like og at det dermed tilsynelatende er lite diskriminering mot denne gruppen innvandrere.

Er det slik at det er lettere for folk med lang utdanning å bli fullt integrert i det norske samfunnet enn for folk uten utdanning?
– Jeg tror det skyldes at mange med høyere utdanning jobber med en sammensatt arbeidsstokk med ulik etnisk bakgrunn. Blant folk med lite eller ingen utdanning har det en tendens til å danne seg etniske nisjer, sier Drange.