– Systematisk forskjellsbehandling

 
Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet
Vil du bli kalt neger eller svarting? Dette spørsmålet fekk en fødende kvinne på et norsk sykehus.
– Han som spurte nektet å gi seg før han fikk et svar. Dette er en svært alvorlig sak, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik (bildet) til NRK.
Saken er et ekstremt eksempel på det Likestillings- og diskrimeringsombudet (LOD) utpeker som systemtisk forskjellsbehandling.

Ombudet har sett nærmere på hvilken behandling pasienter får på norske sykehus. Resultatene av de ulike undersøkelser og henvendelser viser at mange utsettes for forskjellsbehandling og diskriminering.

Et av de vanligste problemene er at leger og helsevesen ikke tilrettelegger for pasienter med et annet språk eller en funksjonsnedsettelse.
– Vi har en oppfatning i Norge om at alle skal behandles likt. Men mennesker er ikke helt like, og må derfor også ha forskjellige tilbud. Ikke alle er heterofile, hvite menn i sin beste alder, seier Ørstavik til NRK.

Vil ha skjerpet politikerinnsats

Ørstavik etterlyser nå bedre takter fra politikere og myndigheter for å bekjempe forskjellsbehandlingen.
– Alle offentlige myndigheter i Norge er forpliktet til å gi likeverdige tjenester. Nå må politikerne komme inn på banen og ta ansvar for at helsevesenet i dag ikke gir like god hjelp til alle, påpeker hun overfor NRK.