Styrker asylsamarbeidet med Hellas

Bildet er fra et asylmottak i Hellas.
Norge skal bruke omlag 160 millioner kroner for å hjelpe Hellas med å håndtere strømmen av flyktninger og migranter. Tiltakene finansieres gjennom EØS-midlene.
0Shares
Avtalen ble underskrevet i Athen tirsdag 1. november. Tiltakene skal gjennomføres i samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), greske partnere, International Organisation for Migration (IOM) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). 
 
– Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til et styrket samarbeid i Europa om håndtering av migranter og asylsøkere i regionen. Mottaksforholdene for enslige mindreårige asylsøkere skal prioriteres, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre til regjeringen.no.
 
UDI bistår
Utlendingsdirektoratet (UDI) skal bistå greske myndigheter med å styrke kvaliteten og kapasiteten ved mottakssentrene, i tillegg til å gi råd om forbedringer av asylsystemet. I praksis betyr det at helsetilbudet for nyankomne asylsøkere og flyktninger skal utbedres. Avtalen gjør det også mulig å støtte frivillige organisasjoner som driver asylmottak og gir medisinsk hjelp til migranter.
 
– Vi er vant med å handle raskt når det gjelder opprettelse av mottaksplasser og hurtigbehandling av saker, så vi er overbeviste om at vi har mye å bidra med, sier UDI-direktør Ida Børresen til udi.no.

FAKTA
EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Midlene skal også styrke samarbeidet mellom mottakerlandene og Norge. Om lag 500 millioner kroner er satt av til Hellas fram til 2014. Norges andel av EØS-midlene er 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

 
(kilde: Utenriksdepartementet)