Utsatte arbeidstakere får hjelp og veiledning av frivillige

Alfredo Biamon og to andre frivillige bestemte seg for å møte det store behovet for informasjon og veiledning fra utsatte arbeidstakere ved å tilby hjelp via telefon.
Foto: Eva Alnes Holte
Allerede 13. mars begynte Alfredo Biamon som er frivillig hos Norsk Folkehjelp Oslo OASEN, å få henvendelser fra fortvilte arbeidstakere som hadde blitt permitterte eller mistet inntektsgrunnlaget sitt nesten over natten.
303Shares
En Facebookgruppe fra et avsluttet arbeidsinformasjonsprosjekt i 2018 var fortsatt aktiv, og tidligere deltakere fra prosjektet begynte å ta kontakt for å få hjelp med kontakt med NAV, og informasjon om egne rettigheter i denne vanskelige situasjonen.

– Det er viktig at vi bruker den kompetansen vi har og hjelper folk når de trenger det, det er solidaritet i praksis, sier Biamon til Utrop.

Han og to andre frivillige bestemte seg for å møte det store behovet for informasjon og veiledning fra utsatte arbeidstakere ved å tilby telefonsamtaler etter klokken 15.00 mandag til fredag. Mange av dem som tar kontakt kan ikke så mye norsk og har derfor store utfordringer med den digitale registreringen hos NAV.

– Det er mange som har ringt og hatt spørsmål om dagpenger og sykepenger forklarer Biamon. –De siste to ukene er det blitt tatt i mot og veiledet i over 40 saker.
Spørsmålene som går igjen gjelder permittering, dagpenger, omsorgspenger, selvstendig næringsdrivende, frilansere og sykepenger. Hvordan man registrerer seg som arbeidssøkende hos NAV er et gjennomgående tema. Mange er ikke registrert som arbeidssøkere hos NAV fra før, og flere har heller ikke personnummer, men provisoriske identitetsnummer, noe som gjør det vanskeligere å registrere seg.

De frivillige veilederne hos Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN har blant annet erfaring fra tidligere arbeidsmarkedsprosjekt lokallaget har gjennomført, og har dermed god kjennskap til prosedyrer og skjema hos NAV.

Biamon utdyper: – Dette har vært en fin måte å bruke erfaringene vi opparbeidet oss fra prosjektet i 2010 til 2018, til å hjelpe de som har det vanskelig i dag grunnet konsekvensene av koronautbruddet. Det har fungert veldig bra så langt. Noe av det viktigste er å ta seg tid til å gi råd til hver enkelt om den spesielle situasjon han/hun befinner seg i. De som har fått hjelp og veiledning er veldig fornøyde og takknemlige. Mange arbeidsledige har familie og er i en ekstremt sårbar og stressende situasjon. Dette prosjektet bidrar med å minske angsten og dempe stressnivået litt.

Noen organisatoriske utfordringer har det allikevel blitt for Biamon og de andre frivillige. Et viktig spørsmål har vært hvilken måte en skal kommunisere på for å gi hjelp gjennom telefonen.Både språkbarrierer og ulikt nivå på kjennskap til digitale hjelpemidler er med på å gjøre det utfordrende å gi råd og veiledning over telefon. Alle deltakerne oppfordres til å skaffe seg Skype.

– Det er mye lettere å orientere seg og hjelpe direkte via dataskjermen når man kan se hverandre. Så vi kjører nå en kampanje der vi oppfordrer alle til å benytte dataskjermen som kommunikasjonskanal. På den måten vil vi enklest mulig kunne gi god veiledning i kontakten med NAV, avslutter Biamon.

Vil du bidra som frivillig? Ta kontakt med ditt lokallag: https://folkehjelp.no/lokallag
Alfredo Biamon er også styremedlem i Utrop.