Vålerenga mot Rasisme får OXLO-prisen

 
Foto: Geir Olav Lisle
Vålerenga mot rasisme roses for innsatsen for å skape en romslig, inkluderende og åpen by, skriver fotball.no.
Juryen, bestående av fra Rådet for innvandrerorganisasjoner, Rådet for funksjonshemmede, Enhet for mangfold og integrering (EMI) og byrådsavdeling for kultur og utdanning har besluttet å gi årets OXLO-prisen til Vålerenga mot rasisme for langvarig innsats i forebyggende rasismearbeid og mange samfunnsprosjekter som inkluderer minoritetsbarn- og unge i idretten.
Prisen vil deles ut av ordfører Fabian Stang i Festgalleriet på Rådhuset kl 13.00 i morgen, på FNs toleransedag.

Jobber aktivt

I juryens begrunnelse blir VMRs integreringsinnsats fremhevet.

– Formålet om å jobbe aktivt for å styrke integrering og mangfold i fotballen, har ført til etableringen av en rekke tiltak og møteplasser både i og utenfor fotballklubben. Vålerenga mot rasisme har gjort en spesiell god innsats og er et godt forbilde og inspirasjon både i idretten, lokalmiljøet og i Oslo generelt, skriver fotball.no.