Kan rasere tilpasset norskopplæring

Utfordringer i mangfoldet: Groruddalen og Oslo Øst er det mest innvandrertette området i hovedstaden. I bydel Alna er det opptil 148 nasjoner som bor sammen. En stor del av nykommerne har liten eller ingen utdanning og behov for tilrettelagt norskopplæring. Budsjettforslaget for 2012 er preget av sterke kutt, og kan gjøre situasjonen verre for denne gruppen.
Foto: Marcus Ramberg
Flere prosjekter i bydel Alna kan gå mot reduksjon i ressurser og personale. Bydelen legger opp til en omstrukturering og eventuelle nedskjæringer av sine åpne tilbud i neste års budsjettforslag grunnet stram økonomi.
0Shares

Et av prosjektene som står i fare, er Skole- og Tekstilverkstedet i Gransdalen på Furuset. Verkstedet er et lavterskeltiltak for cirka 50 voksne innvandrerkvinner som har minimal eller ingen skolegang fra hjemlandet. Mange begynte som analfabeter. Tilbudet er basert på praktisk og muntlig basert opplæring, og for de fleste av kvinnene er denne formen for norskopplæring deres første skritt ut i det norske samfunnet.
Nå kan bydelen kutte i virksomheten ved Skole- og Tekstilverkstedet. Endringen innebærer en reduksjon på 1,8 årsverk i skoleverksted/kjøkken og tekstilverksted fra 1. juli 2012, samt reduserte driftsmidler. Kuttene er ennå ikke et faktum, siden forslaget om ny budsjett ikke er blitt endelig vedtatt.
Frykter

Irakiske Sarween er en av dem som frykter for tilbudet. I hjemlandet gikk hun knapt på skolen, og slet i tillegg med motivasjonsmangel og lærevansker etter utallige episoder med fysisk avstraffelse.
– I våre land er det ikke som Norge. Sier man noe feil eller ikke klarer å løse en oppgave, får man smake pisken, bokstavelig talt. Jeg slet med klasseromsskrekk i mange år. Her på verkstedet har jeg funnet lærelysten på nytt og lært språket og de sosiale kodene slik at jeg kan klare meg bedre i Norge.
Viktig for alle

Sarween har etter et år på verkstedet fått seg praksisplass, og deretter fast jobb i barnehage. Hun legger til at det ville vært veldig synd hvis budsjettinnstramninger fører til at tilbudet kuttes.
 
– Dette tilbudet er svært viktig. For folk som har familie, er det vanskelig å følge vanlig norskopplæring. Jeg synes det ville vært synd om tilbudet kuttes såpass kraftig at det til slutt nedlegges, sier hun oppgitt til utrop.no
Somaliske Naceema har kun fire år fra barneskolen, og sier seg enig med Sarween.
– Hadde det ikke vært for skoleverkstedet, så ville vi bare sittet hjemme og mottatt sosialhjelp. Siden det kun er kvinner og langt mindre klasser, lærer jeg mye mer enn i en vanlig klasse. 

Gir styrke

Sughra Gulam har også nytt godt av tilbudet. Hun fikk jobb på kantina etter å ha forbedret norskkunnskapene sine betraktelig gjennom skoleverkstedet.

Skole og- Tekstilverkstedet på Furuset kombinerer treningsaktiviteter og praktisk norskopplæring Nå frykter brukerne for verkstedets fremtid etter budsjettforslaget fra bydelen.
Foto : Claudio Castello

– Etter å ha gått på verkstedet har jeg en helt annen selvfølelse, og føler at jeg kan ta bedre ansvar for både mitt eget og mine familiemedlemmers liv. 

Kampvillige: Kvinnene avbildet her synes ikke noe særlig om struktureringsplanene og lover å ta opp kampen for å beholde sin tilrettelagte opplæring. F.v, pakistanskfødte Sughra Gulam, irakiskfødte Sarween og somaliskfødte Naceema.
Foto : Claudio Castello

Alle tre lover kamp for at tilbudet skal kunne fortsette.

En konsekvens av byrådets kutt-politikk, sier Aps Nasir Ahmed om innstramningene i Alna-bydel som kan gå utover flere av de åpne tilbudene.
Foto : Privat

– Politikerne tenker bare på penger og kutt uten å tenke på at dette får konsekvenser for enkelte. Vi (og andre i samme situasjon) trenger dette tilbudet for å få jobb. Hvis det virkelig kuttes, bør Alna bydel i det minste kunne bruke flere penger til tolk og sosiale hjelpetiltak, mener Sarween.

Går utover de svakeste

Baghi Talebolelm er lokalpolitiker for SV. Norsk-kurderen satt i bydelsutvalget i forrige periode og er sterkt kritisk til hvordan det skal kuttes i tilbudene til de aller svakest stilte gruppene i bydelen, blant annet enslige mødre, lavtutdannede med minoritetsbakgrunn og etnisk norske med lese- og skrivevansker.
– Kuttene går helt klart utover grupper som sårt trenger denne hjelpen. Jeg synes dette er utrolig synd, for dette er helt klart tilbud som lærer folk å ta ansvar og bli selvhjulpne.
Hva tror du er grunnen til at man foreslår disse kuttene?
– Her går det på ren maktbruk og overkjøring fra politikerne, særlig byrådets side. Vi har å gjøre med folk som sees på som ressurssvake, og hvor mange dessverre ikke kan forsvare seg og tale sin sak mot det offentlige byråkratiet. Tankegangen er at folk “må godta og være takknemlige for tilbudet de får”, hevder han.
“Råtner” hjemme

Et sjekk på bydelens hjemmesider og saker i lokalmediet Akers avis Groruddalen viser at innstramningene kommer på bakgrunn av stram økonomi. Talebolelm kjenner seg ikke helt igjen i beskrivelsen.
– Siden 2004 har bydelen ikke hatt underskudd. Jeg tror det hele handler om at byrådet på forhånd har bestemt et budsjett for alle bydelene i Oslo, Alna inkludert, som man må rette seg etter. Uansett om byrådet tar eller ikke tar hensyn til at sosiale og andre typer behov kan øke.
Hvis tilbudene kuttes helt ut, mener norsk-kurderen konsekvensen blit at folk sitter hjem og “råtner”.
– Er meningen at folk skal passiviseres eller at de skal lære å bli aktive samfunnsborgere? spør han retorisk.

Skjebnesvangert

En kilde ved bydelsadministrasjonen sier til Utrop at kuttene kan vise seg å bli skjebnesvangre, siden bydelens satsing har vist at forebyggende arbeid har gitt gode integreringsresultater. 
– Ikke bare verkstedet går tøffere tider i møte. Konfliktløsningssenteret blir borte, og det er innført ansettelsesstopp visse steder, opplyser kilden.
Vet du om bydelen har vært i kontakt med kommunen for å få til en løsning, eventuelt dispensasjon fra kuttene?
– Ikke som jeg vet eller fått høre, sier kilden, som godtok å bli intervjuet, men ikke navngitt.

Innstramningskonsekvenser

Lokalpolitiker Nasir Ahmed (Ap) har viss kjennskap til saken, og mener det handler om kuttene fra byrådets side.

– For meg er dette en av mange konskevenser som budsjettinsstramninger fra byrådet medfører. Tiltak som fremmer mangfold må styrkes fremfor å bli svekket.

Budsjettet skal endelig vedtas av politikerne på desember-møtet i bydelsutvalget, ifølge Akers Avis Groruddalen.

Om Alna

– 44,5 prosent av dem som bor i Alna har bakgrunn fra 148 nasjoner
– Flest ”ikke-vestlige” innflyttere sammenlignet med alle andre kommuner og bydeler i Norge
– 9 av 10 er norske statsborgere
(kilde: bydel-alna.oslo.kommune.no)
Hva kuttes det i?

Her er noen av de mange kuttene som er foreslått i bydel Alnas 2012-budsjett:
– 45 årsverk kuttes, 17 av disse er ubesatt i dag
– Åpen barnehage på Haugen og Teisen legges ned
– Frivillighetsmidler reduseres med 500 000 kroner
– Kultur 0-100 får redusert potten sin med 200 000 kroner
– Ett årsverk som førskolelærer, ett årsverk som tospråklig assistent og ett årsverk som foreldreveileder forsvinner fra Fagsenter for barn og unge
(kilde: Akers Avis Groruddalen).