Fortsatt stramt for bydelene

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
Nesten 100 millioner kroner skal kuttes i bydelenes rammer for 2012. Bydeler i Oslo Øst kan bli særlig hardt rammet av kuttene.
0Shares

I budsjettet for 2011 var tallene blodrøde for bydelene i Groruddalen. Til sammen måtte bydelene i Groruddalen ned med litt over 40 millioner kroner til sammen. Aller verst var tallene for Grorud og Stovner, som måtte kutte med henholdsvis 19,7 og 15,1 millioner, skriver Akers Avis Groruddalen.
I 2012 foreslår byrådet å kutte ytterligere, til sammen 96,7 millioner kroner i de 15 bydelens rammer. I Groruddalen kuttes Alnas ramme med 10,2 millioner kroner.

Kritisk

Anders Røberg-Larsen (Ap), BU-leder på Grorud, sier seg kritisk til utviklingen av bydelsøkonomien. Han trekker videre frem at byrådets forslag til økonomiplan for de fire neste årene klart skisserer at bydelene ikke kan vente seg økte rammer.
Uenig: byrådsleder Stian Berger Røsland er uenig i kritikken og hevder bydelene har fortsatt gode rammer, selv om de må styre strammere på økonomien.
– Jeg mener dette er en styrt avvikling av bydelene fra byrådets side. Kuttene nå kommer på toppen av alle kutt bydelene har foretatt de siste årene, sier Røberg-Larsen til Akers Avis Groruddalen.
Stramt
Alna er bydelen i Groruddalen som ligger an til å få det største kuttet i rammen sin neste år. Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli sier at det utifra tallene i budsjettforslaget er vanskelig å si hva forslaget vil bety for Alna.
– Nå skal vi regne på det. Vi må helt klart spare inn, sier Kjeldstadli til Akers Avis Groruddalen.
Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) mener på sin side at bydelene har nok handlingsrom. 
– Bydelene har fortsatt en betydelig budsjettramme, men de vil oppleve at de må ha en nøye økonomisk styring, sier byrådslederen til Akers Avis Groruddalen.

Kritisk til kuttene: Anders Røberg-Larsen (Ap) hevder byrådets nåværende tilskuddspolitikk er en styrt avvikling av bydelene.
Foto : Arbeiderpartiet