Sier ja til språkopplæring og hodeplagg

Inkluderende: IKEA er årets Mangfoldsprisvinner.
foto: flickr.com
IKEA følger i NRKs og Coca Colas fotspor og er årets vinner av Mangfoldsprisen.
0Shares
Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken overrakte prisen til møbelvarehuskjeden på IKEA-butikken på Furuset. Landsjef Carl Janzen, statsråd Audun Lysbakken og juryen var blant de tilstede ved prisutdelingen, i tillegg til flere av bedriftens ansatte.

Ifølge jurybegrunnelsen er IKEA opptatt av å rekruttere ansatte med innvandrerbakgrunn og at butikkene skal speile befolkningssammensettingen i nærområdet.
– IKEA har et bevisst forhold i å rekruttere innvandre. I dag er IKEA en av virksomhetene som har kommet lengst i å ha ansatte med innvandrerbakgrunn på ulike nivåer i organisasjoner, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken til regjeringen.no.
Etnisitet ikke i fokus

IKEA har seks varehus i fem ulike byer i Norge og antall nasjonaliteter vil naturligvis variere. På IKEA Furuset, for eksempel, er det 57 nasjonaliteter, ifølge Frode Ullebust, fungerende kommunikasjonssjef i bedriften.
Hva slags tiltak har dere satt i verk for å løse interkulturelle utfordringer?
– Hos IKEA er det ikke etnisitet i seg selv som er i fokus, men heller hva det bringer med seg av annet mangfold. I hverdagen gjør vi likevel noen tilrettelegginger for å få arbeidsplassen til å fungere best mulig. For eksempel ved å ha et kulturrom, og mat uten svinekjøtt i kantinen. Vi tilrettelegger også for ferieavvikling i forbindelse med religiøse høytider, og har en åpen policy når det kommer til religiøse hodeplagg. Vi er også opptatt av å tilrettelegge for språkopplæring, sier Ullebust til utrop.no.

Ullebust legger til at man er stolte over å ha vunnet prisen, og at det gir en ekstra motivasjon til å drive videre.

– Vi ser på det som en anerkjennelse av et arbeid som pågår kontinuerlig og som er en del av vår måte å drive forretning på.

Handler om å føle seg representert

I intervjuet med fjorårets vinner (Coca Cola) fremhevet bedriften at folk ikke ble sett på som “annerledes” eller “flerkulturelle”, men heller “internasjonale” og med en “ny og spennende ekstrakompetanse”. Føler dere det på samme måte?
 IKEA har en visjon om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Det sier noe om måten vi jobber på og tenker som selskap og som arbeidsplass. En bedre hverdag for de mange, innebærer at de mange også er representert her på varehuset, avrunder Ullebust.
 

OM MANGFOLDSPRISEN 

Prisen går til en bedrift som har utmerket seg i arbeidet med etnisk mangfold på arbeidsplassen. Hensikten med prisen er å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet, som kan inspirere andre. Juryen kårer en vinner av prisen ut fra kriterier som forankring av mangfoldsarbeidet i virksomheten, andel av etniske minoriteter og rekruttering.

I fjor gikk prisen til Coca-Cola. Tidligere vinnere har vært NRK (2009), Lørenskog kommune (2008), Hennig Olsen Is (2007), Ullevål Universitetssykehus (2006) og Posten Norge (2005).