LO holder stor markering mot rasisme

Sammen mot rasisme: LO arrangerer en stor markering mot rasisme og for mangfold den 30. november
Foto: Fagforbundet
Onsdag 30. november arrangerer LO en markering mot rasisme på Youngstorget i Oslo. Den viktigste årsaken til markeringen er terrorangrepene 22. juli.
0Shares

– Vi er alle rystet og sjokkert av de grusomme og tragiske hendelsene 22. juli i år. Det er nødvendig at fagbevegelsen og hele samfunnet styrker kampen for det flerkulturelle samfunn, og mot intoleranse og rasisme, sier Øivind Hansen, som er stedfortredende informasjonssjef i LO til utrop.no. 
Markeringen har fått navnet “Ja til mangfold – nei til rasisme”. Målet er å skape debatt og engasjement mot rasisme og diskriminering ute blant LOs medlemmer og på arbeidsplassene. Folk må bli bevisste på at alle og enhver har et ansvar for å si ifra når de blir vitne til rasisme og diskriminering, mener organisasjonen.

Diskriminerende holdninger finnes, og er et problem for integreringen.

LO ønsker at flest mulig deltar, og håper på å fylle Youngstorget. Man trenger ikke være medlem eller aktiv i LO for å delta. Markering er ment å være for alle som ønsker å bekjempe fordommer. Rundt 20 andre organisasjoner har også tilsluttet seg markeringen. 
Rasismefri sone
LO jobber sammen med forbundene sine for å fremme en antirasistisk holdning ute på arbeidsplassene, de vil også intensivere dette arbeidet i 2012. De samarbeider også med Norsk Folkehjelp, som har et eget rasismefri sone-opplegg for norske arbeidsplasser. 
Å ha et rasismefri sone-opplegg innebærer en erklæring fra virksomhetens side om at den vil bekjempe rasisme, samt et kursopplegg fra Norsk Folkehjelp om hvordan man kan drive antirasistisk arbeid på arbeidsplassen. 
– Det er dessverre slik at det finnes arbeidsgivere som har diskriminerende holdninger, men det er vanskelig å dokumentere omfanget, sier Hansen.

Diskriminering et problem

– Det vi ser, er at mange med innvandrerbakgrunn står utenfor arbeidsmarkedet, og det er et tankekors. Diskriminerende holdninger finnes, og er et problem for integreringen, mener Hansen.
LO ønsker å rekruttere flere medlemmer og tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn, for å gjennomføre dette driver de et utstrakt rekrutteringsarbeid. De har også spesielt fokus på kvinner med minoritetsbakgrunn. LO innrømmer at de i likhet med andre organisasjoner har en vei å gå for å få lik representasjon av minoriteter og etnisk norske.

 – Men vi jobber med saken, sier Hansen.