Kirker, moskéer, templer og andre trossamfunn får koronapenger

Ordningen skal kompensere for inntil 70 prosent av tapte inntekter, i følge livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).
Livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kulturminister Abid Q. Raja utvider kompensasjonsordningen for frivilligheten og skal hjelpe trossamfunn som har tapte inntekter.

Fredag varslet kulturminister Abid Q. Raja (V) at regjeringen utvider kompenasjonsordningen for idretten og frivilligheten med 320 millioner kroner.

Pengene til frivilligheten vil også komme tros- og livssynssamfunn til gode, ifølge livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). De har tapt inntekter fra for eksempel utleie og basarer, påpeker han.

Den justerte og utvidede ordningen skal kompensere for inntil 70 prosent av tapte inntekter.

– For meg har det vært spesielt viktig med god dialog med trossamfunnene for å forstå hvor skoen trykker, skriver Ropstad til Vårt Land.

Han forteller at han har tatt forbedringsforslag fra Norges Kristne Råd og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn med seg videre til Kulturdepartementet.