Avhørt av jordansk sikkerhetstjeneste

Under avhør: den palestinske asylsøkeren som har blitt tvangsutsendt mandag fra Oslo til Amman skal ha blitt avhørt ti timer av jordansk sikkerhetsstjeneste og politi.
foto: Kaj Iversön
Asylsøkeren Mohammad Abdilrahim Ahmad Abu-Imran risikerer å bli utsatt for overgrep, sier leder ved Antirasistisk senter, Kari Helene Partapuoli.
0Shares
– For Mohammad foreligger det en åpenbår risiko at han kommer til å bli utsatt for overgrep. Norske myndigheter har et soleklart ansvar for å iverksette tiltak for å unngå dette, sier Partapuoli i en pressemelding.
Abu-Imran skal ha blitt avhørt i ti timer av den jordanske sikkerhetstjenesten, etter ankomst i byen. De stilte ham en rekke spørsmål om Palestinerleiren i Oslo. Sikkerhetstjenesten skal ha gjort det klart for ham at de betrakter teltleiren i Oslo som en protest mot palestinske selvstyremyndigheter og at de har navnene på alle i leiren. Trolig har dette skjedd etter at Politiets Utlendingsenhet leverte navnelister til Palestinas ambassaden for fremskaffelse av reisedokumenter, skrives det i pressemeldingen. 

Planlegger flere utsendelser

Ifølge Antirasistisk senter, benekter norsk politi for at dette har forekommet, og det benektes også for at det har blitt gjennomført tvangsreturer til Gaza. I samtale med Politiets utledningsenhet, får Utrop opplyst at det foretas retur til land som UDI og UNE anser som trygt, og at utledningsenheten ikke har noe videre kontakt med de returnerte etter at de har ankommet slutt destinasjonen. 
Utsendelsen av Mohammad er en av flere utsendelser politiet skal ha planlagt, blant annet har Aftenbladet skrevet om en familie hvor tre av familiemedlemmene ble tvangsreturnert til Libanon i går. 
– Utsendelsen av Mohammad skal ha vært en test fra utlendingsenheten for å se på mediereaksjonene. Siden media i stor grad har forholdt seg tause, skal politiet angivelig fortsette med de FN-stridige tvangsutsendelsene av samtlige beboere, for slik å fjerne Palestinerleiren, skriver Antirasistisk Senter i pressemeldingen.