Toleransepris til prest og imam

Pastor Anne Marit Tronvik sammen med imam Senaid Kobilica under bisettelsen av Bano Rashid.
– Aldri mer 22. juli, slo imam Senaid Kobilica fast, da han sammen med sogneprest Anne Marit Tronvik mottok Toleranseprisen for 2011.
Sognepresten og imamen gikk side om side da 18 år gamle AUFeren Bano Rashid ble gravlagt fra den lille middelalderkirken på Nesodden  i sommer. Rashid var et av ofrene for terrorhandlingene, og den første som ble gravlagt etter 22. juli, melder TV2
Familien til den norsk-kurdiske jenta ønsket ikke en rent muslimsk eller kristen gravferd siden familien følte seg hjemme i to kulturer. Sognepresten på Nesodden, Anne Marit Tronvik, fikk på kort varsel innviet en muslimsk gravplass på kirkegården på Nesodden middelalderkirke og imam Senaid Koblica deltok side om side med presten, både i den fellesreligiøse gudstjenesten og ved gravplassen. Bildet av den norske lutherske presten og den bosnisk-fødte imamen gikk verden rundt.

Samhold i mørket

Stortingets presselosje deler ut prisen. I sin begrunnelse viser de til at både imam Kobilica og sogneprest Trovik gjennom sin virksomhet har søkt å bidra til større toleranse og forståelse mellom mennesker og samfunn med ulike meninger, etnisitet og tro. 
– Vi reiser oss i respekt, for to mennesker som i et av vår nasjons mørkeste stunder, tok et historisk steg, for dialog og toleranse, skriver TV2.