Frihetsfundamentalisme gir intoleranse

Frihetsfundamentalist? I kampen mot verdier man ser på uforenlige med demokratiet er veien til selv å opptre udemokratisk ikke lang, ifølge en ny svensk avhandling.
Foto: flickr.com
Muhammed-karikaturene var eksempler på en ny form for frihetsfundamentalisme som oppsøker konflikt og provokasjon for å fremme egen moral, ifølge svensk forsker.
0Shares
– Visse frihetsidealer risikerer å føre til tvang, forbud og provokasjon i frigjøringens navn. Den frihetsdyrkende majoriteten kan for eksempel mene at muslimske kvinner blir tvunget til å gå med slør, og at de dermed ikke kan realisere seg selv; derfor må de befris gjennom et forbud mot slør, skriver Gina Gustavsson, fra avdeling for statsvitenskap ved Uppsala Universitet i Sverige, til forskning.no

I avhandlingen Treacherous Liberties: Isaiah Berlin's Theory of Positive and Negative Freedom in Contemporary Political Culture, gjør Gustavsson oppmerksom på at den kampen som foregår i frihetens navn, bygger på forskjellige oppfatninger av frihet.
– Idealene har forskjellige politiske konsekvenser, særlig for hvordan vi håndterer mangfold. På den ene side ser vestlige samfunn hvor individuelle frihet er et ideal, og på den andre siden finner vi en stadig større minoritet av innvandrere, mange med muslimsk bakgrunn, ofte sett på som representanter for langt mindre frihetsorienterte verdier.

Selvrealisering og respektløshet
I avhandlingen bruker Gina Gustavsson Muhammed-karikaturene som eksempel på at selvrealiseringen kan føre til frihetsfundamentalisme.
– Vi ser en ny form for frihetsideal som kan kalles romantisk liberalisme. En form for ideal med sterk tro på at respektløshet overfor andre verdier er en moralsk forpliktelse for ikke å kompromittere egne verdier og selvutfoldelse. For demokratiet er det avgjørende å erkjenne at en slik forrædersk frihet finnes. En frihet som fører tilhengerne til å håne, fordømme og selv forby andres livsverdier, konkluderer Gustavsson overfor forskning.no.