– Minoriteter en ressurs for skole og barnehage

Avvikler kontantstøtte: men regjeringen innfører rett til barnehageplass og støtte til de som ikke får plass eller er i barnehagen i mindre enn 19 timer
Foto: flickr.com
Mangfold er slett ikke bare en utfordring for norsk skole. Minoriteter kan gi de etnisk norske elevene viktige kunnskaper om andre språk, tradisjoner og kulturer og vise at ting kan gjøres på andre måter, mener bokaktuelle Hildegunn Fandrem ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS).
0Shares

I sin nye bok “Mangfold og mestring i barnehage og skole”, som blant annet er basert på Fandrems doktorgrad, tar forskeren blant annet for seg psykologiske og sosiokulturelle sider ved migrasjon. Det presenteres ifølge Kilden.no også prinsipper for det praktiske arbeidet i barnehage og skole.

– Skolen har for lett for å sette ungdom i bås og forklare atferden deres ut i fra kulturell bakgrunn. Barnas opprinnelige kultur er viktig, men ikke avgjørende, og skolen risikerer å glemme at grupper består av individer, sier Fandrem.

Fokusér på ressursene

Hun mener skolen må få øynene opp for de ressursene ungdom med innvandrerbakgrunn tilfører Norge, sier hun i et intervju på UiS' hjemmesider.

Boka er ment å gi studenter innen grunnskolelærer-, førskolelærer- og spesialpedagogikkutdanninger økt kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter migrasjon og mangfold innebærer.