Bedre representert i kommunestyrene

Større mangfold i kommunepolitikken, er konklusjonen fra ferske SSB-tall.
Foto: Henrik Kreilisheim
Innvandrere har fått en større andel av kommunestyrerepresentantene ved årets valg enn ved valget i 2007.
0Shares
628 politikere med innvandrerbakgrunn kom inn som kommunestyrerepresentanter, noe som er 405 flere enn ved forrige valg, viser tall fra SSB.

Antallet utgjør seks prosent av det totale antallet representanter, mot to i 2007. 66 prosent (414 representanter) har sin bakgrunn fra EU/EØS, Nord Amerika og Oseania, mens resten har sin bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa utenom EU/EØS.

SV størst, Sp minst

Sammenlignet med forrige valg innebærer dette en sterk forskyvning i representantenes bakgrunn, da kun 37 prosent, eller 83 innvalgte representerte, tilhørte den førstenevnte kategorien, ifølge SSB 
Av alle partiene har Sosialistisk Venstreparti størst andel innvandrere av sine representanter med 10 prosent, etterfulgt av Arbeiderpartiet med 8 prosent og Høyre med 6 prosent. Minst andel har Senterpartiet, med kun to prosent.