Unge i Wien: – For mange tyrkere

Tyrkere i Wien feirer tyrkisk fotballtriumf
Foto: Flickr
En stor del av de unge i den østerrikske hovedstaden er åpent innvandrerfiendtlige og antisemittiske. Det viser en ny undersøkelse.

Nesten halvparten av unge wienere (43,6 prosent) mener at det “allerede er altfor mange tyrkere i landet”. 18,2 prosent er enig i at “jøder har for stor innflytelse på verdensøkonomien”. Og mer enn en tiendedel (11,2 prosent) er enige i påstanden om at “Hitler også gjorde mye bra for menneskene”.

Det viser undersøkelsen “Ungdom og tidsånden” gjennomført av Instituttet for forskning på ungdomskultur (Institut für Jugendkulturforschung), ifølge avisen Die Presse. Instituttet har intervjuet 400 unge i Wien mellom 16 og 19 år. 40,5 prosent av de spurte sa seg enige i at “for mange innvandrere er ekte østerrikere et mindreverdig folk”.

Tyrkere uglesett

– Særlig unge fra lavt utdannete sjikt, som selv må frykte for arbeidsplassen og fremtiden, er spesielt skeptiske folk av tyrkisk herkomst, forteller Beate Großegger, en av forskerne bak undersøkelsen.

Großegger ser resultatene som et tegn på at den politiske bevisstgjøringen i skolen og samfunnet har sviktet.

Bernhard Heinzlmaier er leder for instituttet som har laget undersøkelsen. Han mener fremmedfiendtlige holdninger har blitt vanligere også blant unge fra middelklassen.

– Men til forskjell fra unge fra lavere lag vet disse å ytre seg politisk korrekt, forklarer han.

Med andre ord sier unge fra øvre lag seg ikke – åpent – enig  i den typen fremmedfiendtlige utsagn instituttet har brukt for å kartlegge de unges holdninger. Fremmedfiendtlighet og antisemittisme kan altså være langt mer utbredt i disse sjiktene enn det statistikken viser.

Generasjon ego

Heinzlmaier ser på de fleste i den nye generasjonen som “kjølige, amoralske skapere av seg selv”.

– Andre mennesker er ikke lenger medmennesker, men konkurrenter. Denne generasjonen er preget av nyliberal hjernevask, hevder instituttlederen, og viser til at kun en tredjedel forstår omfordeling fra de rike til de fattigere som “sosial rettferdighet”. 

Den som er fattig, har selv skylden, er oppfatningen blant de unge. Mer enn en tredjedel (37,2 prosent) mener at “latskap og mangel på vilje” fører til fattigdom, mens bare 21 prosent gir samfunnet ansvaret. I en tilsvarende undersøkelse fra 2000 mente derimot over halvparten at samfunnet var ansvarlig. 

Ønsket om å nå helt til toppen i arbeidslivet har imidlertid fått et skudd for baugen. Årsaken er etter alt å dømme bekymringer for fremtiden utløst av finanskrisen. To tredjedeler setter en sikker arbeidsplass høyere enn en god karriere.