Norsk bok om islamfiendtlige miljøer oversettes til fransk

Får oppmerksomhet: Utenlandske medier har benyttet seg av Øyvind Strømmens ekspertise om høyreekstremisme og nå blir boka hans om temaet oversatt til fransk
foto: Henrik Beckheim
Journalist Øyvind Strømmens bok Det mørke nettet analyserer det anti-islamske Europa. Nå skal boken oversettes til fransk.
0Shares

Øyvind Strømmen har i en årrekke fulgt med på høyreekstremistiske nettdebattanter. I november ga han ut boken Det mørke nettet. Han redegjør der for det ideologiske utgangspunktet for terroraksjonen 22. juli, med særlig vekt på såkalt kontrajihadisme, internettradikalisering og paralleller til islamisme.

Et av de mest sentrale poengene for aktørene i dette miljøet, er frykten for at deler av Europas innvandrerbefolkning i virkeligheten er agenter for en mye større og skumlere plan; et fremtidig Eurabia, der ikke-vestlige innvandrere er i flertall i Europa, og gradvis søker å erstatte vestlig sivilisasjon og kultur med muslimsk ensretting og ufrihet. 

Imponert
Strømmens bok er nå kjøpt opp av det franske forlaget Actes Sud og vil i løpet av våren lanseres på det franske markedet. Den franske forleggeren Martina Wachendorff kan fortelle at hun er imponert over boken og Strømmens kunnskap.

– Boken er en briljant analyse av et meget viktig tema. For oss er dette en svært politisk bok som vi håper kan åpne øynene til mange europeiske lesere. Vi gir også ut bøker av Naomi Klein og Stieg Larsson. Larsson kjempet jo hele sitt liv mot høyreradikale. Strømmens bok passer derfor meget godt inn i vår portefølje og vi håper å få lansert den i april, før presidentvalget.

Interesse i utlandet
Utenlandske medier har allerede viet Strømmens bok stor oppmerksomhet og Strømmen er blant annet nylig blitt intervjuet av BBC, forteller Ingvild Haugland fra Cappelen Damm Agency.

– Holdningene og hatet som kom til syne i Oslo og på Utøya 22. juli er ifølge Strømmen langt fra unike, og kan spores tilbake både til vår egen fortid og til høyreekstreme partier og bevegelser over hele Europa. Dette er derfor en bok som nok er meget interessant også for andre europeiske land, sier hun i en pressemelding.