– Legning bør gi asyl

 
Foto: Reidar Engesbak/blikk.no
Lesbeparet Nazanin (32) og Minas (30) sak har engasjert homomiljøet i Trondheim. Nå håper også NOAS` Jon Ole Martinsen på en regelendring slik at begge får lov til å bli i landet. 

– Vi kan ikke leve i Iran, verken som skjulte eller åpne lesbiske. Vi kan ikke reise tilbake i det hele tatt, for da risikerer vi våre egne liv, sier begge til Utrop i en åpenhjertig samtale.
 
Nazanin og partneren Mina flyktet til Norge i juni 2009, etter at en person fant ut om kjærlighetsforholdet og truet med å gå offentlig ut med detaljene. I den islamske republikken er det å bli avslørt som homofil eller lesbisk ensbetydende med meget harde straffer.
 
– Homofile menn kan dømmes til døden, mens kvinner får hundre piskeslag og en advarsel for en “førstegangsforseelse”, sier Nazanin via parets tolk.
 
Kastet stein på

Selv her i Norge, hvor jentene i en kort periode fikk smake friheten, føler de seg ikke trygge. Nå som saken deres har blitt offentlig, tar de også sine forholdsregler.

– Vi har blitt utsatt for trusler på asylmottaket og får skjulte oppringninger. En av medbeboerne våre kastet også stein på oss. 

Også trusler fra andre iranske asylsøkere skal ha forekommet.

Ikke unik sak: folk som har flyktet til Norge på bakgrunn av forfølgelse grunnet seksuell legning er i en utsatt situasjon når de huses med andre asylsøkere fra samme kulturområde, mener NOAS-rådgiver Jon Ole Martisen.
Foto : Claudio Castello

– Homofobien, med noen få unntak, gjennomsyrer det iranske samfunnet. Selv folk som er opposisjon til regimet og har flyktet fra undertrykkelsen, ser ned på homofili, sier Mina oppgitt.

Sinte og frustrerte

I det opprinnelige avslaget fra sent høst fant Utlendingsnemda (UNE) det ikke sannsynlig at jentene vil risikere forfølgelse på grunn av sin legning. 
 
– Vi finner at denne livsførselen beror på hennes egen personlighet og individuelle forhold, ikke frykt for represalier og forfølgelse, skriver nemda i vedtaket.

Både Nazanin og Mina er oppgitt over det de kaller manglende forståelse for virkeligheten for homofile og lesbiske i Iran

– Måten saken har blitt behandlet på, gjør oss sinte og frustrerte, og vi mener Norge bryter FNs menneskerettskonvensjon ved å ikke ha et skikkelig lovverk som beskytter folk som oss.

Sak på vent

Hard ventetid til tross, så er paret takknemlige overfor homomiljøet og nettverket de har fått i Trondheim.

– Vi har fått sterk moral og økonomisk støtte fra noen ildsjeler, som også har hjulpet oss i den rettslige kampen for å få bli her. Uten dem hadde vi heller ikke hatt midler til å overleve i Norge.

Føler dere at dere har en fremtid i Norge?

– Fremtid? Vi vet ikke engang hva som kan skje oss i morgen. Hver gang vi går ut, risikerer vi å bli arrestert og sendt tilbake til Iran. Tiden etter avslaget har vært tungt for oss, vi har hatt depresjoner og selvmordstanker, og kan ikke forestille oss å reise tilbake. Vi har mer enn nok med å tenke på å bli her og overleve.

Bekrefter trakasseringen

NOAS-rådgiver Jon Ole Martinsen har hatt mye kontakt med det lesbiske paret, og bekrefter de fysiske og verbale truslene paret har vært utsatt for.
 
– Saken deres er ikke unik. For mange asylsøkere som kommer til Norge på grunn av legning kan det være vanskelig å forholde seg til folk fra samme kulturområde.
 
Legning=asyl
 
Han viser til at det er svært få som søker om beskyttelse på bakgrunn av seksuell legning.
 
– Vi snakker om kanskje ti iranere i løpet av ett år. Når det er sagt så mener NOAS at vi bør følge FNs retningslinjer i saker som omhandler seksuell legning. Retningslinjene slår ettertrykkelig fast at man ikke skal henvises til å skjule sin legning for å unngå forfølgelse. 
 
Kan legning i seg selv kvalifisere for asyl?

– Spørsmålet er ikke hva klagerne kan gjøre for å skjule seg for å unngå forfølgelse for den de er, men hvilke grunnleggende menneskerettigheter som blir krenket og hvilke konsekvenser det har for asylsøkerene å være seg selv ved retur til hjemlandet. Legning kan i seg selv kvalifisere til asyl hvis det vil medføre fare for forfølgelse ved retur, argumenterer han.

Fra svikt til redning?

Nå står saken på vent i Advokatforeningens prosedyreutvalg for en vurdering om de kan ta saken pro-bono (som gratishjelp), ifølge Martinsen.

Ser du en mulighet for at avslaget kan bli omgjort?

– Jeg håper på regelendring i tråd med FNs anbefalinger og andre europeiske lands lovverk. Jeg vet det kan ta tid, men jeg er optimist på parets vegne. En skal ikke måtte skjule sin legning ved retur og leve et falskt liv på tvers av sin orientering, sier Martinsen.

FAKTA OM NAZANIN OG MINA:

Iransk lesbisk kjærestepar. Nazanin ble tvangsgiftet som 18-åring og skilt like etterpå. En forespørsel om å bo alene ble besvart med grov vold fra hennes strengt religiøse familie. Etter at forholdet ble offenlig kjent flyktet de til Norge, hvor de har fått avslag på asylsøknaden sin.