– Barna blir psykisk belastet

 
Barnepsykiater, Aina Basilier Vaage, forteller til NRK at barn på asylmottak som lever i uvisshet over hvorvidt de får bo i landet ofte lider under psykisk stress.
0Shares

Vaage fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Sandnes har fulgt asylbarn i Norge i over 20 år. Hun har sett en klar forverring de siste årene. 

– Når barna får så dårlige betingelser for sin personlighetsutvikling, kan det påvirke både hjernens utvikling, troen på en selv og troen på voksne.

Barna risikerer ganske alvorlige personlighetsforstyrrelser eller skjevutvikling, og det er veldig alvorlig på sikt, sier hun til nrk.no.

– Veien til selvmord, selvskading, rus, adferdsvansker og aggressive utbrudd som de kan bli veldig lei seg for etterpå er veldig kort, sier Vaage til nrk.no.

Foreldrenes ansvar

Mer enn 1000 barn har bodd sammen med foreldrene sine i over to år på norske asylmottak. Foreldrene får ikke jobbe, de får ikke undervisning, og bare penger nok til å overleve. Statssekretær i Justisdepartementet, Pål Lønseth, mener det er foreldrene som må ta ansvar.

– Ved å nekte å forholde seg til returplikten når de har fått avslag på asylsøknadene sine er det de som har satt barnas liv på vent, sier han til nrk.no.