– Regjeringen legger Moria-beslutningen over i andre lands hender

SV-politiker Karin Andersen mener regjeringen i praksis legger beslutningen over i andre lands hender.
Foto: NRK
Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre vil hente asylsøkere fra Hellas, forutsatt at 8–10 andre land gjør det samme. Viktig seier for KrF, mener KrF-lederen. SV reagerer kraftig.
57Shares

– Regjeringen har hele tiden ønsket en bred europeisk løsning, og nå slår vi fast hva vi mener med det. Forutsatt at minst 8–10 andre land i Europa realiserer sine uttak, så vil regjeringen bidra og hente sårbare barn og familier med stor sannsynlighet for opphold fra leirene i Hellas, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

– Vi må forståelig nok komme tilbake til tidspunkt og antall barn, men i tråd med Granavolden-plattformen så vil vi gjøre dette innenfor rammen for antallet kvoteflyktninger, legger hun til.

Nå er de tre partiene altså enige om en løsning, før Stortinget skal behandle en rekke forslag om saken denne uken.

– KrF har fått gjennomslag for en løsning i Moria-saken i regjering. Regjeringen forplikter seg nå til å delta i en felleseuropeisk løsning som også innebærer at Norge vil hente barn og familier til Norge, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

– Dette er et viktig seier for KrF i regjering, mener han.

NTB kjenner til at forslag til tekst ble forelagt opposisjonspartier, men forslaget ble aldri fremmet. Forsøket ble lagt bort da det ble klart for de to regjeringspartiene at de ikke ville klare å oppnå flertall i Stortinget.

Også Venstres parlamentariske leder Terje Breivik mener det er svært gledelig at regjeringen vil hente sårbare barn og familier fra Hellas.

– Dette har Venstre jobbet for i lang tid, på Stortinget og i regjering. Vi er glade for at en løsning har kommet på plass for mennesker i en uholdbar situasjon, sier han til NTB.

– Norge påtok seg i 2015 å relokalisere 1.500 asylsøkere fra Italia og Hellas. Dette var en del av en større europeisk relokalisering, sier Mæland.

– I ettertid viste det seg at det nesten bare var Norge som levde opp til sine løfter. Derfor er det avgjørende at andre europeiske land faktisk bidrar til å relokalisere sammen med oss, understreker hun.

– Selv om det er rekordmange folk på flukt i verden, er ankomsttallene til Norge historisk lave. Det betyr at vi har muligheten til å hjelpe mer. I 2016 og 2017 hentet Norge 1.500 asylsøkere som befant seg i Italia og Hellas, sier Breivik.

– Det er viktig at Europa i fellesskap stiller opp og Norge bidrar med midler for å hjelpe Hellas og blant annet oppretter et eget mottak for 300 enslige mindreårige asylsøkere, sier Ropstad.

SV reagerer kraftig

SVs Karin Andersen reagerer kraftig på at regjeringspartiene har valgt en løsning i Moria-saken der utfallet bestemmes av hva andre land gjør.

– Det er bra at regjeringen nå sier den vil hjelpe, sier Andersen til NTB.

Hun er likevel kritisk til regjeringspartienes betingelse om at minst åtte–ti andre europeiske land må ha hentet ut asylsøkere fra Moria-leiren og andre leirer i Hellas før Norge gjør det samme.

– Nå er det mange europeiske land som har sagt ja. Hellas har bedt oss, EU har bedt oss, FN har bedt oss. Vi vet at det er krise i disse leirene, og vi vet at vi kan hjelpe. Så jeg må si at jeg er veldig skuffet over både regjeringen og over Venstre og KrF, sier Andersen.

SV-politikeren mener regjeringen i praksis legger beslutningen over i andre lands hender.

– Det må jeg si jeg mener er svakt, sier hun.

FAKTA

* Minst 5.000 barn oppholder seg i Moria-leiren på den greske øya Lesvos. Av disse er om lag 1.600 enslige, ifølge hjelpeorganisasjoner.

* Moria-leiren er beregnet for knapt 3.000 mennesker, men huser nå nær 20.000.

* En rekke europeiske land har gått sammen om et initiativ for å relokalisere 1.600 av de mest sårbare barna fra leirer på de greske øyene, blant disse Storbritannia, Luxembourg, Finland, Belgia, Bulgaria, Frankrike, Irland, Kroatia, Litauen, Portugal og Sveits.

* I september i fjor ba greske myndigheter Norge om å bidra til relokalisering av enslige mindreårige. Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre ble tirsdag enige om en løsning for norsk deltakelse i å hente ut asylsøkere fra overfylte leirer i Hellas.