UNICEF: – Norge kan ikke vente med å hente

Marthe Engedahl, fagansvarlig for barns rettigheter i UNICEF Norge, mener Norge må snarest hente inn mindreårige og sårbare fra de greske leirene.
Foto: Carl J. Asquini
UNICEF er glad over gårsdagens vedtak hvor regjeringen forplikter seg til å hente mindreårige fra Moria-leiren.
Claudio Castello
Latest posts by Claudio Castello (see all)

– Vi er svært glade for at regjeringspartiene går inn for å relokalisere barn fra greske flyktningleirer. Det viser at de har lyttet til informasjonen UNICEF Norge og andre har formidlet, og at barns rettigheter blir tatt på alvor, sier Marthe Sleire Engedahl, juridisk rådgiver i UNICEF Norge til Utrop.

UNICEF oppfordrer likevel regjeringen til å gå bort fra forslaget om å vente til åtte til ti land har gjennomført relokalisering.

– Her er det snakk om barn i en ekstremsituasjon, og det er ingen tid å miste. UNICEF Norge ber derfor regjeringen omumiddelbart å iverksette relokaliseringsprosessen, og å bli det neste landet som henter disse barna.

Fremmer europeisk løsning

I går ble Høyre, KrF og Venstre enige om en løsning for Moria-barna som forutsetter at åtte–ti andre land i Europa realiserer sine uttak.

– Regjeringen har hele tiden ønsket en bred europeisk løsning, og nå slår vi fast hva vi mener med det. Forutsatt at minst åtte–ti andre land i Europa realiserer sine uttak, så vil regjeringen bidra og hente sårbare barn og familier med stor sannsynlighet for opphold fra leirene i Hellas, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland til NRK.

To ulike ordninger

Engedahl ser det som viktig at Norge nå blir en del av listen av land som tar imot fra de greske leirene.

– Tyskland, Storbritannia, Sveits og Luxemburg hentet barn, og ytterligere elleve land har lovet det samme.

– Hva tenker dere om regjeringens forslag om å redusere antallet kvoteflyktninger tilsvarende antallet barn som nå skal relokaliseres?

– Vi ber regjeringen om å gå bort fra forslaget. Kvoteflyktningordningen og relokalisering av barn fra Hellas er to forskjellige ordninger, som ikke bør settes opp mot hverandre. Norge har forpliktet seg overfor FN til å hente 3.000 kvoteflyktninger i løpet av 2020, og UNICEF Norge anmoder om at dette antallet opprettholdes. Samtidig ber vi om at Norge bidrar med å relokalisere et betydelig antall barn fra Hellas.

Ordlyden er vag

UNICEF oppfatter også forslaget på nåværende tidspunkt for vagt og uten klare forpliktelser.

– Vi ber om at regjeringen snarest legger frem et konkret forslag, som ikke inneholder kriterier om at ytterligere land skal relokalisere før Norge iverksetter, og som ikke medfører reduksjon i antall kvoteflyktninger.

– Hvem bør Norge prioritere ved innhenting?

– Regjeringen er nødt til å prioritere de mest sårbare barna, i tråd med relokaliseringsprosedyren som er utarbeidet av EU-kommisjonen, i samarbeid med blant annet UNICEF. Hensynet til barnets beste må være styrende for hvilke barn som relokaliseres.