– Trenger debatt om voldtektsstatistikken

Årsaker til at ikke-vestlige menn voldtar er mer på grunn av integreringsproblemer enn kvinnesyn
Foto: Goeun Bae
Ifølge NRK er det fra 2009 til 2011 blitt avsagt 18 dommer i voldtektssaker i Stavanger, med totalt 22 tiltalte. Bare to personer ble frifunnet, en etnisk norsk mann og en afrikaner. 
Blant de 20 dømte er tre etnisk norske, en polakk, ti afrikanere og fem asiater. Tallene NRK presenterer, viser at ikke-vestlige er overrepresentert både i overfallsvoldtekter og voldtekter som har skjedd i forbindelse med sosiale sammenkomster eller i familierelasjoner.

Debatt uten rasisme-stempel

Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, mener debatten rundt det at menn med minoritetsbakgrunn er overrepresenterte i voldtekststatistikken, må kunne tas åpent opp. 

– Det er skremmende hvor raskt en kan bli stemplet som rasist dersom en påpeker sammenhengen mellom særlig overfallsvoldtekter og at gjerningsmannen oftest har ikke-vestlig bakgrunn. Jeg etterlyser et større engasjement fra dem som representerer de aktuelle innvandrergruppene når slike fakta kommer på bordet. Dessverre ser det ut for å være relativt mange menn fra visse kulturer som har et kvinnesyn som ikke hører hjemme i det norske, moderne og likestillingsorienterte samfunnet, sier Klinge til nettavisen.no. 

Finn gjerningsmennene

Halvparten av de dømte i voldtektssaker i Stavanger de siste tre årene har afrikansk opprinnelse. Sorenskriver Helge Bjørnestad ved Stavanger tingrett mener tallene ikke er tilfeldige og at det er viktig at de blir kjent, og årsaken diskutert.

– En analyse av hvem gjerningsmennene er, kan være helt avgjørende i mange sammenhenger. Det å påpeke og diskutere dette gjør at man kan bruke virkemidler som gir effekter. Når du skal velge virkemidler, må du vite hvem gjerningsmannen er, sier Bjørnestad til NRK.no.

Mennenes ansvar

SV-politiker Akthar Chaudhry sier til nettavisen at tallene er beklagelig, og at det er mennene som må ta ansvar.

– Dette er menns ansvar: vi må engasjere oss i dette, gjøre det vi kan for å forebygge slike handlinger. I tillegg har moskeer, templer og ulike innvandrergrupper et ekstra ansvar for å ivareta kvinners sikkerhet, sier Chaudhry til Nettavisen.