Rekruttering i et flerkulturelt samfunn – ser vi egentlig mulighetene?

På kurset «Innvandrerkvinners kompetanse» motiveres deltakerne til å se egne ressurser, samtidig som de læres opp til å orientere seg på det norske arbeidsmarkedet. Kurset holdes av Reaktorskolen og er utarbeidet med utgangspunkt i erfaringer innvandrerkvinner selv har gjort i jobbsøkerprosessen. Arkivfoto
Author Recent Posts Claudio Castello Latest posts by Claudio Castello (see all) Historien om et norsk Holocaust-offer - 01.07.2022 Urfolksfest og intimkonserter med buryatisk sang - 01.07.2022 Vestlige reisebyråer får ikke frakte muslimer til Mekka - 01.07.2022 Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling […]
0Shares
Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Aktivitetsplikten handler blant annet om rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering.

Med utgangspunkt i aktivitets- og rapporteringsplikten setter vi denne dagen fokus på rekruttering, selv om andre aspekt vil bli berørt. Hva er det som styrer beslutninger i en rekrutteringsprosess?  Klarer vi å holde fokus på kvalifikasjoner?

Målgruppen for konferansen er HR ansatte, personalrådgivere, tillitsvalgte og de som er interessert i den gode, flerkulturelle arbeidsplassen.
Program:
0830:   Bussen går fra busslommen utenfor Den Norske Opera Konferansier: Ivar Christiansen, Norsk Folkehjelp.
0930:   Velkommen fra Norsk Folkehjelp v/ generalsekretær: Liv Tørres. Filmklipp “Alias: Mats Pettersen” v/ Peder B. Giæver.
0945:   Claus Jervell, Likestillings- og diskrimineringsombudet: Hvordan rekrutterer vi likestilt?
1030:   Pause
1040:   Mette Clifton og Stein Asthøy, tillitsvalgte i Fagforbundet: Tillitsvalgte – en pådriver i flerkulturell rekruttering. Shahzad Saleem, fra Posten Norge : Hos oss er forskjeller det normale. Lisa Cooper, Leadership Foundation: Kunsten å rekruttere rett og bredt.
1145:   Lunsj                                          
1245: Hege Merete B. Davey, Statens Vegvesen: Rekruttering i Statens Vegvesen: Med mangfold i sikte. Dyveke Hamza, Manpower: Fra HR-strategi til virkelige kolleger: Hvordan oppnå resultater i mangfoldsarbeidet?
1345:  Pause
1400:   Jon Rogstad, FAFO: Om innvandrere og kunsten å passe inn i norsk arbeidsliv.
1500:   Oppsummering og avslutning ved Norsk Folkehjelp v/ Birgit Misfjord. 
1530:   Bussen returnerer til Oslo
For ytterligere informasjon, kontakt rådgiver i Norsk Folkehjelp, Birgit Misfjord, 99320955, [email protected]

Tid: 12.01, kl. 09.30-15.30.
Sted: Konferansesenteret Sørmarka.