Færre i jobb etter introduksjon

På vei: Det går bra med mennene på intro-programmet. Men kvinner og de som har helseproblemer har vanskeligere for å komme i jobb. ILLUSTRASJONSFOTO: Scanstockphoto
Antallet som går over i arbeid eller utdanning etter å ha deltatt i introduksjonsprogrammet, har de siste årene gått ned, skriver regjeringen.no.
I løpet av 2009 deltok 10.000 personer i introduksjonsprogrammet, 1.300 flere enn året før. 55 prosent av de som gikk ut av programmet i 2009 var i arbeid eller utdanning i november 2010. Tilsammen er dette to prosentpoeng færre enn året før.
Flesteparten som var i arbeid i november 2010 var fra Kongo og Burma. Lavest sysselsetting fant man blant somaliske og palestinske introduksjonsdeltagere.

Lavere utdanningsnivå og kjønn avgjør

Rapporten, som gjennomføres for femte gang, følger i hovedsak deltakerne som sluttet i programmet i 2009. Lavere utdanningsnivå og kompetanse enn for tidligere årskull oppgis blant årsakene til at færre har fått seg jobb.

– En annen mulig forklaring er endringer i arbeidsmarkedet, ifølge rapporten.

En annen viktig faktor er kjønn. Menn som avsluttet programmet i de første årene etter programmets oppstart har hatt en negativ utvikling i sitt forhold til arbeidsmarkedet over tid. 
– For kvinnene er det motsatt. Stadig flere har kommet i arbeid eller utdanning med tiden. Vi finner dermed store kjønnsforskjeller året etter avsluttet program redusert betraktelig med tiden for dem som deltok i de første årene etter programmets oppstart, ifølge forskerne.