UDI klager inn NRK til PFU

Strengt regelverk: Har du ikke master, er du ikke kvalifisert som prest, er beskjeden fra UDI
Utledningsdirektoratet (UDI) klager inn NRK 2s program Aktuelt til Pressens faglige utvalg (PFU) etter en sending den 20. desember, der direktoratet skal ha følt seg sterkt kritisert uten å ha fått tilsvarsrett.
Ifølge UDI skal programleder Ole Torp ha tatt for seg en debatt om en amerikansk statsborger som skal ha blitt utvist i to år fordi han gjentatte ganger og over lang tid har oppholdt seg ulovlig i landet. Direktoratet mener programlederens påstand om at de fikk tilbud om tilsvar, men ikke ville stille opp, ikke stemmer.

– Ikke mindre enn tre deltagere i debatten som stilte opp, var kritiske til vår saksbehandling. I programmet opplyste programleder Ole Torp om at «verken Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, som er ankeinstans i din sak, eller Justisdepartementet har villet komme her til Aktuelt for å snakke om denne saken, ingen er kanskje så veldig overrasket over det», skriver direktoratet på sine egne nettsider.

Men ifølge UDI selv ble de aldri kontaktet av Aktuelt-redaksjonen.

– Vi ante ikke at Aktuelt skulle vie store deler av sendingen til kritikk mot UDI. Ekstra ille blir det når det blir fremstilt som om redaksjonen har forsøkt, men at UDI nektet, skriver direktoratet på sine egne nettsider.

Lavt kunnskapsnivå
Ifølge direktoratet er programmet et skoleeksempel på hvorfor det er vanskelig å diskutere innvandringspolitikk

– Kunnskapsnivået er lavt, og asyl-, utvisnings-, arbeids- og familieinnvandringssaker blandes sammen. Vi vil klage Aktuelt inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på Vær varsom-plakatens paragraf 3.2 om kildebruk og kontroll av opplysninger og 4.14 om samtidig tilsvar, skriver udi.no.