– Etterforsket hatvideo er propaganda

Et stillbilde fra videoen viser kronprinsen på besøk i en norsk base i Afghanistan. Nederst kan man se oversettelsen på koranversene som synges.
Foto: Foto: Skjermdump/youtube.com
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil etterforske en video tilknyttet antikrigsdemonstrasjonen som skal avholdes 20. januar. Minotenk-leder Linda Alzaghari sier videoen er et propagandaverktøy som fremmer ekstremistenes egne interesser på bekostning av afghanernes situasjon.
0Shares

Førstkommende fredag skal en gruppe radikale islamister med base i Norge avholde en demonstrasjon mot krigføringen i Afghanistan. Gruppen har blant annet laget egen Facebook-side under navnet Norske soldater ut av Afghanistan, og skal etter all sannsynlighet ha stått bak en svært omstridt video på YouTube, hvor man kommer med sterke trusler mot den norske regjeringen.

Videoen, som nå er fjernet fra YouTube for brudd med nettstedets retningslinjer, viste blant annet statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Jonas Gahr Støre og og kronprins Haakon. I tillegg var det en rekke bilder av norske soldater, samt en norsk soldatbegravelse. Gjennom hele videoen synger en stemme koranvers som satt sammen med bildene kan oppfattes om sterke trusler.

– Å Allah, ødelegg dem og la det være smertefullt, var den norske oversettelsen av versene som gikk i videoen.
Kan pågripe hvis nødvendig

I Politiets sikkerhetstjenestes (PST) nyeste trusselvurdering går det frem at personer i ekstreme islamistiske nettverk er involvert i aktiviteter av mer operativ karakter enn tidligere. Ifølge vurderingen reiser flere til konfliktområder for å få trening, kamperfaring og møte internasjonale kontakter.

Ekstremister bruker det afghanske folkets lidelser i krigen mot terror for å fremme sine egne synspunkter, er budskapet fra Minotenk-leder Linda Alzaghari.
Foto : Privat

Siv Alsén, informasjonsansvarlig i PST, sier til utrop.no at man nå undersøker om truslene som er lagt ut kan være i strid med norsk terrorlov. 

– Hvis det viser seg at det har blitt gjort lovbrudd så er det ikke usannsynlig med pågripelse.

Kan vi se starten på et “digitalt” og “hjemlig basert” ytterliggående islamistmiljø som i fremtiden kan true Norge?

–  Foreløpig vil vi avvente med å spekulere. Vår jobb går nettopp ut på å hindre at verbale trusler i det offentlige rom skal utvikle seg til å bli politisk motivert vold, ifølge Alsén.

Vanlig propagandverktøy

Linda Alzaghari, leder i Minotenk (Minoritetspolitisk Tenketank), sier til utrop.no at hun skjønner at videoen kan oppfattes som en trussel.

– Jihadistisk budskap er vanlig kost i mange land i Midt-Østen og brukes ofte som propagandaverktøy mot “fienden”, selv om innholdet som legges ut på nett er ganske ekstremt. Her i Norge er vi ikke vant til slikt, påpeker hun.
Hva kan denne gruppen ha ønsket å oppnå med å legge ut denne videoen?
– Først og fremst handler dette om å fremprovosere en reaksjon blant ikke-muslimer. Jeg tror ikke denne “gruppen” er i stand til å gjøre mer ut av seg. Ofte viser det seg at de som har potensiale til å begå terror og vold holder en lav profil. Slike grupper eller enkeltpersoner vil av taktiske årsaker vekke minst mulig oppmerksomhet, noe som gjør at de er lite aktive på nett og i offentlige demonstrasjoner.

Religiøst misbruk

Alzaghari sier seg enig når Utrop spør om bruken av koransitater i en så ekstrem kontekst som den overnevnte trusselvideoen er misbruk av religionen.

– Vi har jo også eksempler i andre religioner, hvor hellige skrifter brukes for å legitimere ulike former for undertrykkelse.

Hun legger til at dette også handler om enkeltindividers opprørstrang og oppmerksomhetsbehov, og at videoen neppe er uttrykk for genuint engasjement for afghanske sivile.

– Folk lærte mye ut av karikaturdemonstrasjonene for to år siden, da en liten ytterliggående krets kuppet det hele og fikk all oppmerksomheten. Norske muslimer er blitt mer bevisste på hvem som står bak aksjoner, Facebook-grupper og demonstrasjoner. En ting er å demonstrere og vise at man er uenig  i Norges og NATOs politikk på en fredelig måte; en annen er å la enkelte misbruke denne plattformen til å spre sine ekstreme meninger, sier Minotenk-lederen.