Kjemper for å beholde “Abba”

Abdallah "Abba" Taleb (fotografert nærmest) får støtte av klassen og lokalsamfunnet, som håper at Abba kan bli i Norge.
Foto: Trond Lillebo/Hamar Arbeiderblad
Abdallah Taleb risikerer å måtte forlate Norge sammen med sin mor, etter å ha bodd på et asylmottak på Hamar i ni år. Nå får han støtte fra lokalsamfunnet.
0Shares

Hamar Arbeiderblad (HA) skrev på tirsdag om Abdallah Taleb (14) som har bodd på et asylmottak i Ormseter i ni år sammen med sin mor. Abdallah, også kalt “Abba” av venner, er papirløs og statsløs og kan bli kastet ut av landet.

Ifølge familiens advokat, Jan Erik Mellemberg, vil det nå ta én til tre måneder før en avgjørelse blir tatt av Utlendingsdirektoratet (UDI), skriver HA, som også skrev om situasjonen til papirløse barn i sin kommentarspalte “HA mener”.

– Dette er en veldig viktig sak som lokalmiljøet er opptatt av, sier sjefsredaktør i HA, Carsten Bleness, til utrop.no.

Familien hadde søkt om oppholdstillatelse tre ganger, men fått avslag. Siste gang var i 2006, men familien forble i Norge, ifølge HA. For tre år siden ble Mellemberg involvert i saken og sendte omgjøringsbegjæring til UDI som familien også fikk avslag på. Etter en stille periode kom nyheten om at familien må forlate landet.

– Som følge av nyheten har det vært veldig mye uro, sier Bleness og legger til at avisen kommer til å følge nyheten videre.

Gjør kampanje på Facebook
Hamar AUF har også opprettet en Facebook-side og startet en underskriftskampanje for “Abba”. Gruppen har også planlagt en støttemarkering utenfor Torghjørnet på Hamar kommende lørdag. 

– Saken skal vi jobbe mye med fremover, sier leder for Hamar AUF, Dennis Olsen, til utrop.no.

Ta hensyn til barnekonvensjonen
For første gang siden 2007 får man en sak med identitetstvil på Hamar, og ifølge Olsen er det derfor viktig å ta tak i problemet. Olsen selv er også svært opptatt av de papirløses rettigheter, som han mener er begrenset i det norske systemet.

– Norge må holde seg til FNs barnekonvensjon og gi barna retten til en god fremtid, mener han.