Flere ofre for menneskehandel kan få oppholdstillatelse

person, homeless, bullied
Endringene innebærer at et offer for menneskehandel kan få oppholdstillatelse uavhengig av hva slags straffesak han eller hun har avgitt forklaring i.
Regjeringen endrer regelverket slik at flere ofre for menneskehandel som har avgitt forklaring for retten eller politiet, kan få opphold i Norge.
31Shares

– Vi vil straffe bakmennene som utnytter andre mennesker på det groveste og hjelpe ofrene for denne kyniske kriminaliteten. Jeg mener at endringene vi nå gjør, vil gi ofrene for menneskehandel en økt trygghet, samtidig som vi legger til rette for straffeforfølgning av bakmenn, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Fram til i dag har ofre som bryter med bakmennene og vitnet i en straffesak om menneskehandel eller hallikvirksomhet, blitt gitt en særskilt adgang til opphold i Norge, skriver departementet.

Endringene innebærer at et offer for menneskehandel kan få oppholdstillatelse uavhengig av hva slags straffesak han eller hun har avgitt forklaring i, og ikke bare i en straffesak om menneskehandel eller hallikvirksomhet som nå.

Forklaringen må likevel ha sammenheng med at utlendingen har vært et offer for menneskehandel.

Endringene trer i kraft umiddelbart, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.